Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Gas i Electricitat
  5. Preus
  6. Mercat lliure

EDPMercat lliure

Comença el contingut principal

Preus Gas

Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh 3.1 4,28 0,05433896
Consum > 5.000 kWh i <= 50.000 kWh 3.2 8,44 0,04746498
Consum > 50.000 i <= 100.000 kWh 3.3 54,5 0,047719
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,3 0,044552

* Preu vàlid a partir de 01 de gener de 2018

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Preus Electricitat

Tipus subministrament Nom Preu Potència (€/kW mes) Preu Consum (€/kWh)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 3,503605 N/A N/A 0,135959 N/A N/A
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 DH 3,503605 N/A N/A 0,159068 0,076993 N/A
Potencia <= 10KW Preu Llum 1 Plano** 3,503605 N/A N/A 0,135959 0,135959 N/A
Potència > 10 kW i <= 15 kW Preu Llum EDP 2 3,755181 N/A N/A 0,159504 N/A N/A
Potència > 10 kW i <= 15 kW Preu Llum EDP 2 DH 3,703716 N/A N/A 0,187311 0,087428 N/A
Potencia > 10 kW y <= 15 kW Preu Llum 2 Plano** 3,755181 N/A N/A 0,159504 0,159504 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 3,394074 2,036457 1,357618 0,140726 0,119397 0,094928

* Preu vàlid a partir de 01 de gener de 2018

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

També et pot interessar

Fi del contingut principal