Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Gas i Electricitat
  5. Preus
  6. Mercat lliure

EDPMercat lliure

Comença el contingut principal

Preus Gas

Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh 3.1 4,31 0,05124061
Consum > 5.000 kWh i <= 50.000 kWh 3.2 8,45 0,04436661
Consum > 50.000 i <= 100.000 kWh 3.3 54,5 0,0475934
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,3 0,0444272

* Preu vàlid a partir de 01 de juliol de 2017

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Preus Electricitat

Tipus subministrament Nom Preu Potència (€/kW mes) Preu Consum (€/kWh)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 3,5036050 N/A N/A 0,133115 N/A N/A
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 DH 3,5036050 N/A N/A 0,153558 0,068551 N/A
Potència > 10 kW i <= 15 kW Preu Llum EDP 2 3,755181 N/A N/A 0,156087 N/A N/A
Potència > 10 kW i <= 15 kW Preu Llum EDP 2 DH 3,703716 N/A N/A 0,184634 0,083531 N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 3,394074 2,036457 1,357618 0,137183 0,117193 0,091191

* Preu vàlid a partir de 01 de juliol de 2017

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

També et pot interessar

Fi del contingut principal