Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Gas i Electricitat
  5. Preus
  6. Mercat lliure

EDPMercat lliure

Comença el contingut principal

Preus gas
Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh Preu Gas EDP 1 4,31 0,05186682
Consum > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh Preu Gas EDP 2 8,45 0,04499282
 Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh Preu Gas EDP 3  54,5 0,0483160
0 Consum > 100.000 kWh Preu Gas EDP 4  81,3 0,0451498

* Preu vàlid a partir de l´ 1 de abril 2017.

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Preus electricitat
Tipus de subministrament Nom                   Preu potència (€/kW mes)    Preu Consum (€/kWh)
 P1 P2  P3   P1   P2  P3 
Potència <= 10 kW Preu Luz EDP 1 3,5036050 N/A  N/A 0,1262150 N/A N/A 
Preu Luz EDP 1 DH 3,5036050  N/A  N/A  0,1462550 0,0643480 N/A 
Potència > 10 kW y <= 15 kW Preu Luz EDP 2  3,7551810   N/A   N/A 0,1493720 N/A   N/A 
Preu Luz EDP 2 DH  3,7037160 N/A N/A 0,1777710 0,0769780 N/A 
Potència > 15 kW Preu Luz EDP 3 3,3940740 2,0364570 1,3576180 0,1300610 0,1101910 0,0843490

* Preu vàlid a partir de l´ 1 de abril 2017.

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

També et pot interessar

Fi del contingut principal