Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Tipus de tarife

EDPTipus de tarife

Comença el contingut principal

Gas

 • Tarifa T1. Usuaris amb un consum anual inferior o igual a 5.000 kWh. Recomanada per a habitatges que només disposin de cuina de gas, o bé cuina i escalfador d’aigua petit.
 • Tarifa T2. Usuaris amb un consum anual entre 5.001 i 50.000 kWh. Recomanada per a habitatges amb calefacció individual de gas natural (caldera) i petits comerços.

Electricitat

Abonament social

Es tracta d’una tarifa especial creada pel Ministeri d’Indústria per a les rendes més baixes i per a les llars amb menys possibilitats econòmiques.

L’abonament social suposa un descompte del 25% del PVPC.

Qui hi pot accedir?

 • El poden solicitar: pensionistes que percebin les quanties mínimes, famílies nombroses i unitats familiars que tinguin tots els seus membres aturats i habitatges habituals que tinguin contractada una potència inferior a 3 kW.

Documentació necessària

Documentació necessària Pensionista Família nombrosa Aturat Pot<3kW
Model de solicitud Solicitud Pensionista Solicitud família nombrosa Solicitud aturat
Declaració responsable emplenada i signada x x x
Fotocòpia DNI titular subministrament x x x
Fotocòpia última factura subministrament elèctric x x x
Certificat empadronament x x x x
Certificat acreditatiu x [1]    
Fotocòpia carnet família nombrosa   x  
Fotocòpia llibre de família     x

El model de solicitud i la declaració responsable van en un mateix document. [1] L’organisme competent remet aquest certificat per carta a tots els beneficiaris.

Per a clients que tinguin una potència contractada de menys de 3 kW només és necessari que enviïn el certificat d’empadronament.

L’abonament social es comença a aplicar en la següent factura després de la recepció completa de la documentació acreditativa, sempre que aquesta recepció tingui lloc almenys 15 dies naturals abans de la data d’emissió d’aquesta. En cas contrari, l’aplicació es fa des de la factura immediatament posterior.

On presentar la documentació

 • Oficines del subministrador (adreces):
  • Oviedo: C/ Principado, 5;
  • Gijón: C/ Canga Argüelles, 18;
  • Avilés: Plaza Pedro Menéndez, 1
  • Figueres: Av. Salvador Dalí Domenech, 62
  • Bilbao: C/ Fernández del Campo, 25, 48010;
  • San Sebastián: C/ Churruca, 10, 20004;
  • Vitoria-Gasteiz: C/ San Viator, s/n, 01009
  • Santander: C/ Castelar, 43 B, 39004
  • Torrelavega: C/ Hermilio Alcalde del Río, 12, 39300
  • Castro-Urdiales: C/ Maestro Barbieri, 2, 39770
 • Correu electrònic: adjuntant els documents escanejats, a l’adreça
 • Correu postal:
  EDP
  Ap. Postal 191 33080 Oviedo - Asturias

Discriminació horària

Opcionalment, els consumidors amb subministrament d’últim recurs poden sol•licitar l’opció de facturació amb discriminació horària, que suposa diferenciar dos o tres períodes tarifaris al dia.

En la discriminació horària de dos períodes, el «període 1» representa les hores en què al consum fet li és aplicat un preu més elevat. La factura pel consum fet en el període 1 suposarà un import més elevat.

Per «període 2» s’entén el període horari en què l’energia consumida té un preu més econòmic. La factura pel consum fet en el període 2 suposarà un import més baix.

En la discriminació horària de tres períodes, el «període 1» és el que té el preu més elevat i el període 3 el que té un preu més baix.

Hivern

Estiu

Supervall

També et pot interessar

Fi del contingut principal