Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Àtenció al client
 4. Gestions in línia
 5. Nova Alta
 6. Gas i electricitat per al teu negoci

EDPGas i electricitat per al teu negoci

Comença el contingut principal

Aspectes que cal considerar

Contracte elèctric

 • Si el local no ha tingut mai subministrament elèctric (alta de primera ocupació), has de tenir a l’abast el Certificat d`Instal·lació Elèctrica(Butlletí).
 • Si el local ja ha tingut subministrament elèctric anteriorment (segona ocupació) només ha d'aportar les dades d'un nou Certificat d'Instal·lació Elèctrica (butlletí) si es produeix una o més d'una d'aquestes situacions:
 1. Hi ha un canvi d'activitat.
 2. Hi ha un canvi de tensió.
 3. La potència sol·licitada és superior a la que figura al certificat actual.
 4. L'últim certificat té més de 20 anys. (Excepció només per a Astúries: si la potència que es vol contractar està emparada pel certificat existent, només cal presentar el certificat en vigor (menys de 5 anys) d'inspecció d'instal•lació de baixa tensió (BT) emès per una OCA acredita un resultat favorable).
 • Hans de tenir en compte la potència que vols contractar. Si disposes d’aigua calenta elèctrica i/o calefacció elèctrica per acumulació i, a més, fas una part important del teu consum durant la nit, és convenient que t’informis sobre la Tarifa amb Discriminació Horària.
 • També has de tenir en compte que la potència que vulguis contractar no pot superar la màxima admissible per la teva instal•lació. En el certificat d’instal•lació elèctrica es reflecteixen les característiques de la instal•lació i la potència màxima que pots contractar (POT. MÀX. ADM.)
 • Ens has d’indicar l’ús/activitat al qual es destina el subministrament.
 • L'alta de subministrament comporta Drets de Contractació

Contracte de gas

 • Si el local no ha tingut mai subministrament anteriorment (alta de primera ocupació), has de tenir a l’abast el Certificat d'instal•lació de Gas.
 • Has de tenir en compte la tarifa que vols contractar, que dependrà principalment del consum i els aparells instal·lats.
 • Si el local ja ha tingut subministrament de gas anteriorment (segona ocupació), fa menys d’un any que està sense gas (sense subministrament) i no s’ha modificat la instal•lació, no cal emplenar les dades referents al certificat d’instal·lació de gas
 • L'alta de subministrament comporta Drets de Contractació

El local ha tingut subministrament elèctric o de gas alguna vegada?

No. El meu local no ha tingut mai electricitat i/o gas 
Si. El meu local ja ha tingut electricitat i/o gas 

Fi del contingut principal