Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Àtenció al client
  4. Gestions in línia
  5. Nova Alta
  6. Serveis comuns de electricitat

EDPServeis comuns de electricitat

Comença el contingut principal

Aspectes que cal considerar

  • Has de tenir a l'abast el Certificat d'Instalació Elèctrica.
  • Has de tenir en compte la potència que vols contractar. Si el subministrament és per a un ascensor, et recomanem la contractació amb maxímetre..
  • Tingues en compte que la potència que vulguis contractar no pot superar la màxima admissible per la teva instal•lació. En el certificat d’instal•lació elèctrica es reflecteixen les característiques de la instal•lació i la potència màxima que pots contractar (POT. MÀX. ADM.).
  • L'alta de subministrament comporta Drets de Contractació

suBministrAMENT d'electriciTaT

Fi del contingut principal