Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Assessoria i certificació energètica

La millor solució per a la reforma de les teves instal·lacions

A EDP t’assessorem per obtenir un ús més racional de les fonts d’energia en les teves instal·lacions

El nostre objectiu és minimitzar els costos energètics de la teva comunitat de propietaris o del teu edifici i assessorar-te sobre possibles modificacions o millores.

 • Hi incloem la Certificació Energètica del teu edifici, d’acord amb el Reial decret 235/2013, de qualificació d’eficiència energètica dels edificis.
 • Emetrem un certificat energètic que inclou tots els habitatges i locals de l’edifici, tant abans com després de la transformació de les instal·lacions centralitzades de la sala de calderes. Aquest document és imprescindible, d’ençà del passat 1 de juny de 2013, en qualsevol procés de compravenda o lloguer de locals i habitatges.
 • Estudi presencial de les instal·lacions per conèixer amb detall els requeriments energètics de l’edifici i maximitzar l’eficiència en el consum de combustible. S’identificaran possibles punts de millora en àrees com a il·luminació d’instal·lacions comunes, calefacció, producció d’aigua calenta sanitària, climatització, etc.
 • Informe detallat sobre l’eficiència actual dels seus equips i les seves possibilitats de millora mitjançant la implantació de solucions adequades que permetin optimitzar consums i costos.
 • Assessoria tarifària i optimització d’aquestes (electricitat, combustible, etc.)

Seguiment i control de la instal·lació

 • Les actuacions de manteniment preventiu i correctiu mensual que es fan en la instal·lació. El RITE, a la IT3, estableix un programa de manteniment preventiu i de gestió energètica.
 • A través del sistema de telegestió i control, es mesuren històrics de paràmetres de funcionament en la instal·lació. D’aquesta manera, es fa un seguiment continu de l’eficiència energètica de la instal·lació de calefacció i ACS.
 • Inspeccions tèrmiques de la instal·lació amb la periodicitat que estableix el Reglament (RITE), d’acord amb el Reial decret 1027/2007.

Exemples de conversió d'instal·lació

Instal·lació de carbó a gas natural

 • Consum de carbó: 80 Tm/any.
 • Energia anual: 460.400 kWh.
 • Import anual d’energia: 18.328 euros + IVA.
 • Consum de gas natural equivalent: 276.240 kWh.
 • Import anual d’energia GAS NATURAL: 14.462 euros + IVA.
 • Estalvi en combustible: 21%.

Instal·lació de gasoil a gas natural

 • Consum de gasoil: 40.000 litres/any.
 • Energia anual: 430.800 kWh.
 • Import anual d’energia: 24.400 euros + IVA.
 • Consum de gas natural equivalent: 301.560 kWh.
 • Import anual d’energia GAS NATURAL: 15.709 euros + IVA.
 • Estalvi en combustible: 35%.

 

 

Estalvi mínim del 30%

amb la millora del rendiment de la caldera de gas natural.

SOL·LICITA-HO

Fi del contingut principal