Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Manteniment

Tenim cura de les teves instal·lacions

Ens ocupem del manteniment preventiu dels teus equips i les teves instal·lacions centralitzades

En garantim el correcte funcionament i n’optimizem el rendiment, d’acord amb les exigències que recull el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques (RITE).

Què fem?

 • Comprovació de leficiència dels generadors de calor, les bombes d’impulsió, els intercanviadors, el sistema de control, etc. Es prendran dades mensuals de temperatures, salts tèrmics i pèrdues tèrmiques de distribució.
 • Anàlisi mensual de combustió de les calderes, amb registre dels valors segons el RITE.
 • Elaboració de plans de millora o modificacions en la instal·lació.
 • Control de la temperatura dentrada i sortida dels generadors de calefacció i/o ACS, de la temperatura ambient del local i de la temperatura dels gasos de combustió.
 • Control del contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.
 • Revisió general de calderes i neteja de caldera i cremador.
 • Comprovació de nivells daigua en els circuits i de la regulació de les vàlvules de seguretat.
 • Revisió de vasos d’expansió de les calderes, de bombes i ventiladors, del sistema de preparació de l’ACS i de l’aïllament de la instal·lació.
 • Control del sistema de regulació i dels equips d’extinció d’incendis.
 • Mesurament de valors dels comptadors d’aigua, gas i energia útil.
 • Tiratge a la caixa de fums de caldera.

Garantia total durant almenys 10 anys

L’última tecnologia en les instal·lacions centrals de gas natural ens permet donar GARANTIA TOTAL durant almenys 10 anys en les nostres instal·lacions centrals de comunitats.

També ho pots sol·licitar trucant al 900 907 005 

SOL·LICITA-HO

Per a instal·lacions de més de 70 kW

Per a aquestes instal·lacions, s’estableix l’obligatorietat de les operacions de manteniment preventiu amb la periodicitat que marca el reglament a través dels programes següents:

 • Programa de gestió energètica: Comprovació dels rendiments dels generadors de calor periòdicament.
 • Instruccions de seguretat: Es determinaran depenent de cada instal·lació i seran visibles clarament a l’interior de la sala de calderes.
 • Instruccions de maneig i maniobra: Seran sempre visibles al local tècnic i hauran de servir per seguir els passos bàsics de posada en marxa i aturada de la instal·lació, així com per dur a terme l’actuació en seqüència de tota la instal·lació.
 • Instruccions de funcionament: S’hi determina la planificació d’horari i règim de funcionament.

Fi del contingut principal