Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Formulario

EDPFormulario

Comença el contingut principal

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Si tens problemes a l’hora d’enviar el formulari, envia un correu electrònic amb la informació que et sol·licitem al formulari a '`enllaç següent.

Dades generals

(00000000X | X0000000X | X00000000)

Almenys un dels tres números de telèfon és obligatori (o el telèfon de "Dades de contacte")

Dades de contacte

Assessor extern:

Subministraments

Subministrament elèctric (dades en factura)

Per poder elaborar millor l’oferta cal que aportis la dada del teu consum anual, encara que sigui aproximat.

Punt de subministrament 1

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Punt de subministrament 2

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Punt de subministrament 3

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Punt de subministrament 4

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Punt de subministrament 5

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Punt de subministrament 6

Ayuda

kWh

Consum per períodes

Si disposen de més punts de subministrament, ens pot enviar la informació adjuntant les factures d’aquests en l’últim punt del formulari.

Subministrament gas (dades en factura)

Per poder elaborar millor l’oferta cal que aportis la dada del teu consum anual, encara que sigui aproximat.

Data fi de contracte:

Consum procés productiu:

Punt de subministrament 1

Ayuda

kWh

Punt de subministrament 2

Ayuda

kWh

Punt de subministrament 3

Ayuda

kWh

Punt de subministrament 4

Ayuda

kWh

Punt de subministrament 5

Ayuda

kWh

Punt de subministrament 6

Ayuda

kWh

Si disposen de més punts de subministrament, ens pot enviar la informació adjuntant les factures d’aquests en l’últim punt del formulari.

Document

Si vol, en lloc de cobrir els camps no obligatoris del subministrament elèctric i de gas, ens pot adjuntar en un sol document l’última factura de cada subministrament de la seva companyia actual.

Protecció de dades de caràcter personal

1.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal recollides en el formulari de sol·licitud tenen com a finalitat la tramitació de la seva demanda d’informació, la gestió dels contractes de subministrament d’energia elèctrica, obres i instal·lacions inherents al subministrament, serveis complementaris de revisió i assistència tècnica o la gestió del programa de punts, així com el compliment de les exigències legals.

D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament l’interessat/client/sol·licitant queda informat que les dades facilitades en el formulari, així com aquelles obtingudes com a conseqüència de la posterior gestió dels contractes de productes i serveis, seran tractades com a responsable de fitxers per EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A., EDP SOLUCIONES COMERCIALES S.A.,

Les dades sol·licitades en els formularis inclosos en el lloc web d’EDP tenen caràcter obligatori, llevat que s’hi indiqui una altra cosa, i l’interessat/sol·licitant/client n’autoritza el tractament per a les finalitats indicades.

En cap cas es poden incloure en el formulari dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant n’hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, és el sol·licitant qui respon amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

2.- Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació

L’interessat/sol·licitant/client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, mitjançant un escrit adreçat a EDP, a l’adreça següent: pl. del Fresno, núm. 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edpenergia.es. En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI del titular. També pot exercir aquests drets a través de la pàgina web www.edpenergia.es, en l’Àrea de client.

3.- Campanyes comercials i informatives

El sol·licitant/interessat/client consent que les seves dades siguin tractades i comunicades a societats pertanyents o participades pel Grup EDP per a la realització de campanyes comercials i informatives dels productes i els serveis relacionats amb el subministrament o el consum d’energia elèctrica i/o gas, amb serveis complementaris de revisió i/o assistència tècnica i/o concursos promocionals i/o enquestes de qualitat. Aquestes campanyes es poden fer per mitjans electrònics.

Amb les finalitats anteriors, les seves dades poden ser comunicades a les societats següents: EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A. , EDP SOLUCIONES COMERCIALES S.A. , EDP ENERGÍA SAU , EDP COMERCIALIZADORA SAU

4.- Utilització de galetes

EDP pot utilitzar galetes per tal de facilitar-li una gestió més àgil i eficaç dels serveis prestats.

Les galetes són un mètode d’autenticació d’usuaris que permet guardar constància de l’identificador assignat en el moment del registre del sol·licitant/interessat/client, de manera que a partir d’aleshores s’evita reiterar els tràmits propis de nous registres.

El sol·licitant/interessat/client pot configurar el navegador del seu ordinador perquè l’adverteixi de l’accés de galetes i, si s’escau, impedir-ne la recepció en el disc dur.

Fi del contingut principal