Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Comunitats de propietaris
 5. Assessoria energetica

EDPAssessoria energetica

Comença el contingut principal

Des d’EDP es fa un seguiment de consums i paràmetres que regeixen el funcionament de la instal•lació amb la finalitat de poder determinar possibles desviacions d’eficiència energètica i portar a terme les operacions correctives oportunes. En aquest sentit, assessorem el client sobre possibles modificacions o millores a la sala de calderes.

Assessoria i diagnòstics energètics

A EDP l’assessorem perquè faci un ús més racional de les fonts d’energia en les seves instal•lacions. El nostre objectiu és minimitzar així els costos energètics de la seva comunitat de propietaris o edifici.

Passos per reduir els costos energètics:

 • Estudi presencial de les instal•lacions per conèixer detalladament els requeriments energètics de l’edifici i maximitzar l’eficiència en el consum de combustible. Identificació de possibles punts de millora en àrees com la il•luminació d’instal•lacions comunes (garatges, etc.), la calefacció, la producció d’aigua calenta sanitària, la climatització, etc.
 • Informe detallat sobre l’eficiència actual dels seus equips i les seves possibilitats de millora mitjançant la implantació de solucions adequades que permetin optimitzar consums i costos.
 • Assessoria tarifària i optimització d’aquestes (electricitat, combustible, etc.).

Avantatges finals a clients EDP

Si renova les seves instal•lacions amb nosaltres, li incloem la certificació energètica del seu edifici, d’acord amb el Reial decret 235/2013 de qualificació d’eficiència energètica dels edificis.

EDP emetrà un certificat energètic que inclou tots els habitatges i els locals de l’edifici, tant abans com després de la transformació de les instal•lacions centralitzades de la sala de calderes. Aquest document és imprescindible, des del passat 1 de juny de 2013, en qualsevol procés de compra, venda o lloguer de locals i habitatges.

Seguiment i control de la instal·lació

Des d’EDP es fa un seguiment de consums i paràmetres que regeixen el funcionament de la instal•lació amb la finalitat de poder determinar possibles desviacions d’eficiència energètica i portar a terme les operacions correctives oportunes. En aquest sentit, assessorem el client sobre possibles modificacions o millores a la sala de calderes.

El seguiment i el control de la instal•lació es fa tenint en compte:

 • Les actuacions de manteniment preventiu i correctiu mensual que es fan en la instal•lació. El RITE, en la seva IT3, estableix un programa de manteniment preventiu i de gestió energètica.
 • A través del sistema de telegestió i control, prenent històrics de paràmetres de funcionament en la instal•lació. D’aquesta manera, es fa un seguiment continu de l’eficiència energètica de la instal•lació de calefacció i ACS.
 • Inspeccions tèrmiques de la instal•lació amb la periodicitat que estableix el reglament (RITE), segons el Reial decret 1027/2007.

Els punts principals d’assessorament energètic estan enfocats a millorar el rendiment de combustió de les calderes, així com a optimitzar el control de la instal•lació mitjançant un sistema de telegestió a través d’ADSL.

Combustió en calderes: la millora en el rendiment de les calderes a condensació de gas natural, suposa un estalvi mínim del 30% de combustible, respecte a unes calderes convencionals d’una certa antiguitat i segons el combustible original. A més, l’emissió de partícules contaminants es redueix considerablement.

Sistema de control i telegestió: substitució de tot el sistema de regulació existent per un de control electrònic i amb adaptació a un sistema SCADA intern EDP.

Exemple de conversió d’instal•lació de carbó a gas natural:

 • Consum de carbó: 80 Tm/any
 • Energia anual: 460.400 kWh
 • Import anual d’energia: 18.328 euros + l’IVA
 • Consum de gas natural equivalent: 276.240 kWh
 • Import anual d’energia GAS NATURAL: 14.462 euros + l’IVA
 • Estalvi combustible: 21 %

Exemple de conversió d’instal•lació de gasoil a gas natural:

 • Consum de gasoil: 40.000 litres/any
 • Energia anual: 430.800 kWh
 • Import anual d’energia: 24.400 euros + l’IVA
 • Consum de gas natural equivalent: 301.560 kWh
 • Import anual d’energia GAS NATURAL: 15.709 euros + l’IVA
 • Estalvi combustible: 35%

Fi del contingut principal