Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

EDPMobilitat

Comença el contingut principal

Imagini’s una manera de moure’s pràctica, que redueixi les emissions, econòmica i adequada a les seves necessitats. Els cotxes elèctrics i de gas natural ja són la realitat del nostre dia a dia i entre tots podrem construir el present i el futur de la mobilitat sostenible.

Conegui el funcionament d’un cotxe 100 % elèctric

  • Càrrega: la bateria es pot carregar en qualsevol presa d’electricitat o punt de recàrrega. La majoria d’aquests cotxes permeten carregar la bateria amb l’energia recuperada en la frenada.
  • Emmagatzematge: l’energia elèctrica és emmagatzemada en la bateria del cotxe.
  • Funcionament: l’energia emmagatzemada s’utilitza per impulsar el motor elèctric i permet el funcionament del cotxe.

Híbrid endollable (PHEV)

  • Càrrega: la bateria es pot carregar en qualsevol presa d’electricitat o punt de recàrrega. Un cotxe híbrid endollable té, a més, un dipòsit de combustible tradicional, gasolina o dièsel.
  • Emmagatzematge: l’energia elèctrica s’emmagatzema en la bateria del cotxe; per al combustible tradicional hi ha un altre dipòsit independent.
  • Funcionament: l’energia emmagatzemada s’utilitza per impulsar el motor elèctric i permet el funcionament del cotxe. En cas necessari, el cotxe utilitzarà el motor de combustió tradicional.

Gas natural comprimit

  • Càrrega: el dipòsit de gas natural comprimit es pot emplenar en qualsevol estació de servei per a vehicles de gas natural. Aquests cotxes també tenen un dipòsit de combustible tradicional, generalment gasolina, encara que també n’hi ha de dièsel.
  • Emmagatzematge: el gas natural comprimit és emmagatzemat en un dipòsit exclusiu per fer-ho.
  • Funcionament: el gas natural comprimit és utilitzat en el motor de tracció del cotxe. En cas de necessitat, el motor també pot utilitzar el combustible tradicional.

Fi del contingut principal