Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Analitzadors de qualitat

EDPAnalitzadors de qualitat

Comença el contingut principal

Monitoratge de la qualitat de subministrament

Asseguri la qualitat de l’energia en els processos de la seva empresa. A EDP som conscients de la importància de la qualitat del subministrament elèctric per al correcte desenvolupament dels processos industrials. Sempre per tenir cura dels nostres clients, posem a la seva disposició aquest servei d’anàlisi de qualitat.

Per què contractar aquest servei?

 • Per identificar les anomalies en la qualitat d’ona del seu subministrament elèctric.
 • Per disposar d’alternatives de millora de la qualitat de subministrament i aproximar-la als valors requerits pels processos productius de la seva empresa.
 • Perquè necessita assessorament legal especialitzat per a la gestió de compensacions per incidències en la qualitat, segons el Reial decret 1988/2000.

Solucions per a la millora del subministrament

EDP li ofereix la possibilitat de millorar el seu subministrament d’energia, i per això:

 1. Cal instal•lar un equip registrador i obtenir un període important de mesures d’incidents (es recomana almenys un any).
 2. Una vegada identificats i caracteritzats els diferents tipus d’esdeveniments i la seva freqüència, cal que el consumidor faci una anàlisi interna de les incidències que cadascun dels tipus d’esdeveniments ocasionen en les seves instal•lacions.
 3. Arribats a aquest punt, amb el suport de tècnics d’EDP s’identificaran els equips o les actuacions més recomanables per insensibilitzar el procés de pertorbacions externes.
 4. Finalment, s’ha de fer un estudi tecnicoeconòmic que permeti determinar la rendibilitat de cada actuació en base a inversió i costos d’operació-manteniment contra la seva capacitat per evitar pèrdues.

El resultat de l’estudi econòmic ha d’aportar un conjunt de mesures, així com la seva prioritat, per executar en la instal•lació consumidora.

Una vegada complet el procés, mitjançant l’execució de les mesures seleccionades s’aconsegueix una millora rendible de la qualitat de subministrament individual percebuda pel consumidor.

Analitzador de qualitat

També denominat analitzador de xarxes, és un instrument que s’utilitza per mesurar paràmetres de la xarxa elèctrica (valors de tensió i corrent, potències activa i reactiva per fase, freqüència, etc.). Solen ser instruments digitals basats en un sistema microprocessador que prenen mostres de les ones de tensió i de corrent i calculen els seus valors eficaços amb una mitjana determinada de temps. L’anàlisi de les dades registrades se sol portar a terme mitjançant una connexió a un ordinador i un software específic.

Fi del contingut principal