Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Empreses i grans clients
  4. Eficiència Energètica
  5. Estació de regulació i mesura

EDPEstació de regulació i mesura

Comença el contingut principal

Manteniment de l’ERM

Conservació i manteniment preventiu d’estacions de regulació i mesura de gas natural.

Inclou els treballs següents:

  • Comprovació de l’estat de les instal•lacions i adequació a la normativa vigent.
  • Prova d’estanquitat de la instal•lació des de l’ERM fins als punts de connexió dels aparells de consum.
  • Comprovació de pressions i cabals..
  • Comprovació del funcionament en aparells de bloqueig, control, seguretat i mesurament (excepte comptadors de consum).
  • Neteja de filtres.

EDPassegura el funcionament òptim de les instal•lacions per maximitzar-ne l’eficiència..

Fi del contingut principal