Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Instal·lacions solars

EDPInstal·lacions solars

Comença el contingut principal

Un sistema fotovoltaic de connexió a xarxa (SFCX) és aquell que aprofita l’energia del sol per transformar-la en energia elèctrica que cedeix a la xarxa convencional perquè pugui ser consumida per qualsevol usuari connectat a aquesta.

La normativa permet a Espanya que qualsevol interessat es pugui convertir en productor d’electricitat a partir de l’energia del sol. Per fi el desenvolupament sostenible es pot veure impulsat des de les iniciatives particulars que, aprofitant l’energia del sol, puguin contribuir a la producció d’energia de manera més neta. Ara, el ciutadà en el seu habitatge unifamiliar, la comunitat de veïns, les empreses o altres entitats que ho vulguin podran disposar de la seva instal•lació solar connectada a la xarxa. No s’ha d’oblidar la bona imatge corporativa que comporta aquest tipus d’iniciatives en una societat cada vegada més sensibilitzada amb el seu medi ambient.

Durant els últims anys, en el camp de l’activitat fotovoltaica, els sistemes de connexió a la xarxa elèctrica constitueixen l’aplicació que ha experimentat més expansió. L’extensió a gran escala d’aquest tipus d’aplicacions ha requerit el desenvolupament d’una enginyeria específica que permet, d’una banda, optimitzar-ne el disseny i el funcionament i, de l’altra, avaluar-ne l’impacte en el conjunt del sistema elèctric, sempre amb la cura de la integració dels sistemes i el respecte de l’entorn arquitectònic i ambiental.

Cal destacar la gran fiabilitat i la llarga durada dels sistemes fotovoltaics. D’altra banda, gairebé no requereixen manteniment i presenten una gran simplicitat i facilitat d’instal•lació. A més, la gran modularitat d’aquestes instal•lacions permet abordar projectes de manera escalonada i adaptar-se a les necessitats de cada usuari en funció de les seves necessitats o recursos econòmics.

L’energia solar tèrmica és aquella que permet escalfar aigua o altres fluids mitjançant la transformació de la radiació solar en calor. És una forma eficient d’estalviar fins a un 70 % de l’energia necessària per a la producció de l’aigua calenta sanitària, en una instal•lació ben dimensionada, i la millor alternativa per reduir costos.

Els sistemes de captació solar no sempre poden garantir el 100 % del servei al qual es destinen, especialment en situacions de baixa radiació solar. Per això es combinen amb sistemes tèrmics convencionals. El gas natural és la millor opció com a energia de suport, ja que és el combustible fòssil amb menys impacte sobre el medi ambient i el que origina menys emissions de CO2.

Avantatges

 • Energia neta, ja que no emet CO2 a l’atmosfera.
 • Contribueix al foment de la responsabilitat social amb el medi ambient.
 • La instal•lació solar ajuda a millorar la classificació de l’edifici en funció de la seva eficiència energètica.
 • El seu manteniment és mínim; només cal fer revisions preventives.
 • Hi ha nombroses solucions que permeten una integració fàcil del sistema en l’edifici.
 • És un suport compatible amb totes les fonts de subministrament d’energia.
 • Estalvi de fins a un 70 % en la seva factura energètica.

Fi del contingut principal