Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Millora factor de potència

EDPMillora factor de potència

Comença el contingut principal

Els excessos de consum d’energia suposen una ineficiència en l’ús de la xarxa elèctrica. Per tant, generen unes fortes penalitzacions que fan molt rendibles les instal•lacions per a compensació.

Faci vostè mateix la simulació del seu projecte de millora de factor de potència

Aquesta aproximació es fa a través del nostre programa Save to Compete (S2C). Save to Compete (S2C) és un programa creat per EDP que promou l’eficiència energètica, la competitivitat i la innovació en les pimes i les grans empreses dels sectors industrials portuguesos i espanyols.

Amb la nova plataforma en línia S2C, descarregui’s les seves propostes per a la millora de la seva eficiència energètica de manera ràpida i senzilla. Sense visites, sense auditories prèvies i amb possibilitat de finançament.

Com unir-s’hi?

 1. Registre en la plataforma. Accedeixi a la plataforma ACTIR awww.edpenergia.es/actir/#login amb el seu usuari i contrasenya.
 2. Anàlisi de les instal•lacions. Entri en la plataforma i confirmi les dades que caracteritzen les instal•lacions de la seva empresa.
 3. Selecció de les mesures d’eficiència energètica. Seleccioni les mesures sobre la base de les recomanacions a mida i els indicadors financers principals.
 4. Recepció de la proposta. Anàlisi de les propostes gestionades per a cada mesura d’eficiència energètica.
 5. Adjudicació. Faci l’upload o càrrega en línia del contracte signat directament en la plataforma.

A continuació pot veure un vídeo sobre la nova plataforma:

https://youtu.be/cBB44d62kN8

Calculadora

La calculadora té com a punt de partida:

 • Dades energètiques anuals de demanda d’energia activa, energia reactiva i potència màxima demanda. Totes les dades han d’estar periodificades segons els esquemes 3 o 6 períodes. Es poden fer càlculs amb dades de menys quantitat de mesos, però es recomana utilitzar el període anual complet, ja que això ens permet simular la possible estacionalitat dels processos o consums. Evidentment, la simulació compensa la demanda històrica i no possibles variacions d’aquesta. En cas que ja es coneguin i anticipin canvis en la demanda s’han de considerar en les dades que s’han de simular. En cas de dubte, consulti-ho amb EDP.
 • Dades econòmiques anuals de penalització per excessos de demanda de reactiva.

Les dades calculades com a resultat per l’eina són:

 • Potència de la bateria a utilitzar en KVAr.
 • Període de retorn simple del projecte en anys.

Aquest càlcul com a primera aproximació té algunes limitacions que es poden corregir amb anàlisis més detallades del cas particular:

Es consideren costos de compensació basats en bateries estàndard maniobrades per contactors. Amb això n’hi ha prou per a processos la velocitat de canvi en la demanda elèctrica dels quals és lenta. Per a processos més exigents, com ara ascensors, soldadura elèctrica..., caldria utilitzar commutacions electròniques en lloc d’electromecàniques.

Es consideren costos en sistemes trifàsics equilibrats de 400 V. En cas de sistemes monofàsics o altres situacions especials, consulti-ho amb nosaltres.

Es considera que la tensió i el corrent del subministrament per compensar no tenen un nivell important de distorsió harmònica. Aquesta situació, cada vegada més freqüent, provocada per càrregues electròniques com fonts d’alimentació, buidadors de freqüència i, en general, càrregues d’electrònica de potència, requereix un tractament especial a través de filtratge. La resposta d’equips convencionals basats en condensadors davant de la presència de nivells alts d’harmònics pot implicar situacions greus d’escalfament, fins i tot explosions. Per tant, és un dels temes més importants que s’han de considerar en instal•lacions reals.

Fi del contingut principal