Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Empreses i grans clients
  4. Eficiència Energètica
  5. Monitoratge de consums

EDPMonitoratge de consums

Comença el contingut principal

Qualsevol procés d’eficiència energètica comença amb un mesurament d’energia.

No podem gestionar allò que no podem mesurar.

El monitoratge del consum proporciona informació sobre determinats paràmetres energètics d’una instal•lació per assolir una gestió eficient dels consums d’energia.

Ventajas

Entre els avantatges destaquen:

  • Poder identificar oportunitats d’estalvi energètic i fer la comprovació de com afecten les mesures implantades.
  • Poder analitzar com influeixen factors com l’ocupació, la temperatura o els horaris de funcionament en el consum.
  • Poder optimitzar els procediments de les empreses per detectar oportunitats de millora.

Edp ofereix als seus clients diferents sistemes de monitoratge amb diversos graus de control dels consums:

Fi del contingut principal