Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Sistemes de recàrrega de vehicle elèctric

EDPSistemes de recàrrega de vehicle elèctric

Comença el contingut principal

Experiència en una conducció innovadora. EDP disposa d’una gamma àmplia de solucions de mobilitat sostenible adaptables a les seves necessitats de mobilitat.

 • Zero emissions, zero pol•lució.
 • Estalvi de costos de combustible i manteniment.
 • Segur i senzill. La càrrega d’un vehicle elèctric és molt senzilla i amb tota la seguretat per al vehicle i l’usuari.

Per a què serveix el Car-e?

Aquest dispositiu serveix per poder recarregar vehicles elèctrics en habitatges en condicions de seguretat per a l’usuari i la instal·lació.

Com funciona?

L’equip presenta diversos estats:

 • LED apagat: estació disponible.
 • LED verd: s’ha connectat el carregador al vehicle.
 • LED blau clar:
  • El carregador i el vehicle s’estan comunicant.
  • La bateria del vehicle requereix més potència que la que l’estació de recàrrega permet.
 • LED blau fosc: el vehicle està carregant.
 • LED blau parpellejant: la càrrega s’ha aturat perquè el vehicle requereix més potència que la que l’estació de recàrrega permet.
 • LED vermell: error en la recàrrega/problema en el carregador.
 • Violeta parpellejant: el carregador efectua un autotest en connectar-lo al corrent.

Característiques del Car-e

Cada carregador disposa dels mecanismes elèctrics i electrònics necessaris per protegir les instal·lacions de connexió elèctrica, el vehicle durant la càrrega i l’usuari.

El carregador està fabricat en cos antivandàlic d’acer inoxidable. Té un interruptor magnetotèrmic (per a protecció contra curtcircuits), un interruptor diferencial (per protegir les persones de les derivacions causades per faltes d’aïllament) i un sistema de control que filtra totes les pertorbacions de la xarxa (harmònics i qualitat d’ona).

Quant costa i qui me l’instal·la?

El cost inicial per a una instal·lació bàsica (monofàsic, de fins a 3,7 kW) és de 995 € (IVA no inclòs). La instal·lació bàsica és per a aquells casos en què no hi ha més de 20 metres de distància entre el quadre general de protecció i el punt de recàrrega. Per a instal·lacions amb més de 20 metres s’ha de fer un pressupost personalitzat. La instal·lació la porta a terme personal tècnic acreditat per EDP.

On s’instal·la i en quant temps?

S’instal·la ancorat en una paret del garatge i el temps estimat d’instal·lació és d’un dia (servei re:dy inclòs).

Què diferencia aquest carregador de qualsevol endoll del meu habitatge?

Les bateries són l’element més car i costós en un vehicle elèctric. La recàrrega de la bateria es basa en una reacció electroquímica que ha d’estar controlada, perquè, si no, pot patir danys i reduir-se’n la vida útil. D’aquí la necessitat de disposar d’un carregador amb unes condicions especials respecte a un endoll normal.

El carregador té un interruptor magnetotèrmic (per a protecció contra curtcircuits –sobreintensitats, corrents alts), un interruptor diferencial (per protegir les persones de les derivacions causades per faltes d’aïllament –sobretensions) i un sistema de control que filtra totes les pertorbacions de la xarxa (harmònics i qualitat d’ona).

Fi del contingut principal