Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Eficiència Energètica
 5. Transformació de calderes

EDPTransformació de calderes

Comença el contingut principal

Instal•lació de calderes de gas d’última tecnologia que permeten aconseguir un estalvi en el seu consum i disminuir les emissions, a més de contribuir a millorar la seguretat de les instal•lacions de gas mitjançant la col•locació de calderes més segures i eficients.

 • Subministrament continu (canalitzat): sense reposicions periòdiques i sense necessitat d’emmagatzematge, cosa que millora la gestió de l’espai.
 • Estalvi d’energia: rendiments de combustió més grans a causa de la seva composició regular, la qual cosa es tradueix en un estalvi econòmic.
 • Sense consums d’electricitat en preparació i tràfec de combustibles líquids.
 • No produeix cendres ni residus sòlids.
 • Requereix menys manteniment que altres combustibles fòssils.
 • Prolonga la vida útil dels seus equips i instal•lacions de producció de calor.
 • És el combustible fòssil amb menys impacte ambiental, tant en la seva extracció com en la seva manufactura, transport i utilització.

Fi del contingut principal