Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Eficiència energètica

Què és, serveis, normativa…

Comença el contingut principal

Estalvia ajustant el consum energètic a les teves necessitats reals

Optimitza el teu consum energètic amb la implementació de mesures que minimitzin les pèrdues d’energia.

Habitatges1.500Habitatges amb millora en la seva qualificació energètica

Llum23%Consum (kWh) estalviat pels projectes d’eficiència

CO226.409Tones de CO2 evitat

Estalvi3,3Milions d’€ de despesa en energia evitada

Avantatges de l’eficiència energètica

 • Redueix les despeses d’energia a les llars i les empreses.
 • Redueix, per tant, els costos de producció, fet que millora la competitivitat de les empreses.
 • Disminueix la dependència energètica de l’exterior, que a Espanya és avui dia superior al 80 %.
 • Augmenta la seguretat del proveïment d’energia.
 • Disminueix el consum de recursos naturals.
 • Redueix la deterioració del medi ambient associada a l’explotació de recursos.
 • Redueix l’impacte dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Estratègia i objectius

Espanya, com a membre de la Unió Europea, assumeix l’estratègia i els objectius comuns.*

Aquesta estratègia s’ha concretat en una sèrie de compromisos:

 • 20 % de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en relació amb els nivells de 1990).
 • 20 % de reducció de consum d’energia mitjançant la promoció de l’eficiència energètica.
 • 20 % de l’energia primària consumida procedent de fonts renovables.

* Objectius del marc per al clima i l’energia de l’any 2007 que per a l’any 2020 la UE ha d’assolir.

Horitzó 2020

 • Compromís d’energies renovables en el transport.
 • Compromís de reducció de consum en edificis.

 L’any 2014 es van ampliar i ajustar els objectius per a l’horitzó 2030, amb el desglossament següent:

 • Almenys 40 % de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en relació amb els nivells de 1990).
 • Almenys 27 % de quota d’energies renovables.
 • Almenys 20 % de millora de l’eficiència energètica.

Horitzó 2030

Tendència i compromisos del grup EDP

La lluita global contra el canvi climàtic es reflecteix en una sèrie d’acords internacionals en constant evolució. 

A EDP participem de manera voluntària i decidida en aquesta lluita i assumim una sèrie de compromisos individuals:

 • Reduir les emissions específiques de CO2 un 75 % el 2030 (respecte a l’any 2005).
 • Contribuir en l’increment de la producció d’electricitat d’origen renovable, amb l’assoliment de més del 75 % de potència instal·lada el 2020.
 • Posar a disposició dels nostres clients l’accés a productes i serveis que contribueixin a una eficiència més gran en l’ús final de l’energia, amb l’assoliment de més d’1 TWh d’estalvi acumulats fins a l’any 2020 (respecte a l’any 2014).
 • Fomentar els processos de recerca i desenvolupament de tecnologies netes, eficiència energètica i xarxes intel·ligents, amb una inversió de 200 M d’euros fins a l’any 2020.
 • Estendre la instal·lació de comptadors intel·ligents a un 90 % dels nostres clients de BT de la península Ibèrica fins a l’any 2030, en el marc de la utilització de xarxes intel·ligents.

La clau de l’estalvi definitiu rau a reduir el consum de kWh.

CONSULTA SERVEIS D’EFICIÈNCIA

Consulta alguns exemples d’empreses que han incrementat l’eficiència de la seva empresa.

ACCEDEIX ALS PROJECTES DE REFERÈNCIA

Normativa publicada en el BOE des de l’any 2000.

CONSULTA NORMATIVA

Publicacions EDP

Consulta les últimes publicacions d’eficiència energètica.

Identificació de riscos i mesures d’emergència en instal·lacions de mitja tensió

Document d’identificació dels riscos inherents a les instal·lacions de mitja tensió: centres de transformació (CT), seccionament o centres de transformació d’intempèrie (CTI).

DESCARREGAR EL FITXER

Identificació de riscos i mesures d’emergència en instal·lacions de gas natural

Document d’identificació dels riscos inherents a les instal·lacions de gas natural: instal·lacions de regulació i mesurament de gas natural i instal·lacions industrials de consum de natural en general.

DESCARREGAR EL FITXER

Fi del contingut principal