Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Abonament Social
  5. Bo social tèrmic

EDPBo social tèrmic

Comença el contingut principal

El bo social de gas o tèrmic és una nova ajuda creada amb el RD 15/2018, de 5 d’octubre. Es finançarà amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. És compatible amb altres ajudes o subvencions, així com amb el bo social d’electricitat.

Qui es pot beneficiar el bo social de gas?

A cada exercici seran beneficiaris d’aquest bo social de gas els consumidors que, el 31 de desembre de l’any anterior, ho siguin del bo social d’electricitat. És a dir, els clients que el 31 de desembre de 2018 disposin del bo social elèctric, el 2019 gaudiran del bo social tèrmic. El Ministeri els informarà de la seva condició de beneficiaris i de la quantitat de l’ajuda que percebran.

Quina documentació cal presentar per sol·licitar-lo?

Cap.

Quina és l’ajuda i com es percep?

Les ajudes es paguen mitjançant abonament bancari durant el primer trimestre de l’any. La quantitat que percep cada beneficiari depèn del seu grau de vulnerabilitat (vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social) i de la zona climàtica en què estigui empadronat.


Fi del contingut principal