Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Origen de l’energia

Comença el contingut principal

Informació sobre l’electricitat

Si bé l’energia elèctrica que arriba a les nostres llars no es pot distingir de la que consumeixen els nostres veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, ara sí que és possible garantir l’origen de la producció d’energia elèctrica que consumeixes. A aquest efecte, es proporciona el desglossament de la mescla de tecnologies de producció nacional per comparar els percentatges de la mitjana nacional amb els corresponents a l’energia venuda per la teva companyia comercialitzadora.

Origen de l’electricitat

El sistema elèctric nacional ha importat un 4,3% de producció neta total nacional.

Origen EDP Energía SAU 2018 Mescla de producció en el sistema elèctric espanyol 2018
Renovable 46,5% 38,2%
Cogeneració d’Alta Eficiència 0,4% 4,4%
Cogeneració 6,4% 6,9%
CC Gas Natural 10,8% 11,7%
Carbó 13,4% 14,5%
Fuel/Gas 2,4% 2,6%
Nuclear 19,1% 20,7%
Altres 1,0% 1,0%

Impacte mediambiental

L’impacte ambiental de la seva electricitat depèn de les fonts energètiques utilitzades per generar-la. En una escala d’A a G, en què A indica el mínim impacte ambiental i G el màxim, i en què el valor mitjà nacional correspon al nivell D, l’energia comercialitzada per EDP ENERGIA SAU té els valors següents:

A través de la página web de la CNMC el client pot obtenir el certificat amb les garanties d’origen, introduint els 20 primers dígits del seu CUPS.

Fi del contingut principal