Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Preus en vigor

Tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes

Comença el contingut principal

Preus Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense IVA
Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,06090864
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,35 0,05326948
Preus amb IVA
Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Fix (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,07369945
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 10,10 0,06445607

* Preus vàlids des de l’20 de febrer de 2020.

Aquests preus podran ser revisats d’acord amb el que estableix la Condició General de Preus.

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense IVA
Tipus subministrament Nom Preu potència (€kW mes) Preu consum (€/kWh)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum EDP 1 3,489048 N/A N/A 0,127947 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum EDP 1 DH 3,489048 N/A N/A 0,154797 0,086310 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum 1 Pla** 3,489048 N/A N/A 0,127947 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum EDP 2 4,022462 N/A N/A 0,143027 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum EDP 2 DH 4,022462 N/A N/A 0,164070 0,094505 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum 2 Pla** 4,022462 N/A N/A 0,143027 N/A N/A
Preus amb IVA
Tipus subministrament Nom Preu potència (€kW mes) Preu consum (€/kWh)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum EDP 1 4,221748 N/A N/A 0,154816 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum EDP 1 DH 4,221748 N/A N/A 0,187304 0,104435 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu Llum 1 Pla** 4,221748 N/A N/A 0,154816 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum EDP 2 4,867179 N/A N/A 0,173063 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum EDP 2 DH 4,867179 N/A N/A 0,198525 0,114351 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu Llum 2 Pla** 4,867179 N/A N/A 0,173063 N/A N/A

* Preus vàlids des de l’20 de febrer de 2020.

**Preu en el consum únic per a les 24 hores del dia amb DH.

Aquests preus podran ser revisats d’acord amb el que estableix la Condició General de Preus.

Fi del contingut principal