Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Preus en vigor

Tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes

Comença el contingut principal

Preus anuals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,05475277
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,35 0,04779112

 

Preus amb l’IVAA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,06625085
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 10,10 0,05782726

* Preus vàlids des del 01 de juliol de 2020.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 3,489048 N/A N/A 0,120576 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,489048 N/A N/A 0,138966 0,068286 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum 1 Plano** 3,489048 N/A N/A 0,120576 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 4,022462 N/A N/A 0,130385 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,022462 N/A N/A 0,148136 0,075987 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum 2 Plano** 4,022462 N/A N/A 0,130385 N/A N/A

 

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 4,221748 N/A N/A 0,145897 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,221748 N/A N/A 0,168149 0,082626 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum 1 Plano** 4,221748 N/A N/A 0,145897 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 4,867179 N/A N/A 0,157766 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,867179 N/A N/A 0,179245 0,091944 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum 2 Plano** 4,867179 N/A N/A 0,157766 N/A N/A

* Preus vàlids des del 01 juliol 2020.

** Preu en el consum únic per a les 24 hores del dia amb DH.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

Preus trimestrals

Gas

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 4,26 0,04887057
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 8,35 0,04158448

Preus amb l’IVAA

Tipus subministrament Nom Preu fix (€/mes) Preu consum (€/kWh)
Consum ≤ 5.000 kWh 3.1 5,15 0,05913339
Consum > 5.000 kWh y ≤ 50.000 kWh 3.2 10,10 0,05031722

* Preus vàlids des de l’1 juliol de 2020.

Aquests preus poden ser revisats de conformitat amb el que es disposa en la Condició General de Preus.

 

Electricitat

Consulta tota la informació sobre les tarifes i els preus de les nostres ofertes.

Preus sense l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 3,503627 N/A N/A 0,111442 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 3,503627 N/A N/A 0,126226 0,054860 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum 1 Plano** 3,503627 N/A N/A 0,111442 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 3,755160 N/A N/A 0,134967 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 3,703737 N/A N/A 0,157411 0,068013 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum 2 Plano** 3,755160 N/A N/A 0,134967 N/A N/A

Preus amb l’IVA

Tipus subministrament Nom Precio Potència (€kW mes) Preu consum (€/kW)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 4,239389 N/A N/A 0,134845 N/A N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum EDP 1 DH 4,239389 N/A N/A 0,152733 0,066381 N/A
Potència ≤ 10 kWh Preu llum 1 Plano** 4,239389 N/A N/A 0,134845 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 4,543744 N/A N/A 0,163310 N/A N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum EDP 2 DH 4,481522 N/A N/A 0,190467 0,082296 N/A
Potència > 10 kWh y ≤ 15 kWh Preu llum 2 Plano** 4,543744 N/A N/A 0,163310 N/A N/A

* Preus vàlids des de l’1 juliolde 2020.

Fi del contingut principal