Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Comunitats de propietaris
  5. Illuminació eficient

EDPIlluminació eficient

Comença el contingut principal

En els últims anys, la il•luminació amb tecnologia LED s’ha constituït com l’alternativa tecnicoeconòmica més creïble i de més eficiència energètica, respecte a la il•luminació convencional.

Si bé en els seus inicis el LED va tenir una sèrie de limitacions (baixa eficiència lluminosa per unitat de potència) i inconvenients, com el seu alt preu respecte a tecnologies tradicionals, en l’actualitat el LED pot competir davant de qualsevol necessitat i solució, des de làmpades fluorescents fins a làmpades HID (halogenurs metàl•lics).

Com a conseqüència del desenvolupament de la tecnologia LED, en l’actualitat ens trobem amb una sèrie d’avantatges competitius d’una gran rellevància, com ara: aplicacions per a la pràctica totalitat d’usos i solucions convencionals, reducció del consum energètic en fins al 80 % i durada de la vida útil de les làmpades LED, que sobrepassen les 50.000 hores de funcionament, amb un estalvi important respecte al cost de reposició dels equips convencionals.

És per tot això que des del grup EDP fa temps que oferim solucions d’eficiència energètica en la il•luminació, amb la substitució de làmpades de tecnologia convencional per làmpades LED.

Una vegada constatades les bondats del producte, des del grup EDP oferim als nostres clients la implantació de la tecnologia LED en instal•lacions comunes de clients residencials (garatges, escales, etc.) o del sector terciari (il•luminació interior i exterior d’edificis) per la seva fàcil instal•lació, atès que no necessita obra, i pel fet que s’obté una ràpida recuperació de la inversió (habitualment inferior als 2 anys). Aquest és un aspecte on el grup EDP posa un èmfasi especial i en què, en el compliment dels seus objectius de millora de l’eficiència energètica, facilita la implantació sense necessitat de desemborsament inicial per part del client.

És una tecnologia sostenible que presenta molts avantatges sobre altres tipus de fonts de llum, principalment:

  • Reducció del consum energètic per al mateix rendiment que les tecnologies convencionals.
  • Vida útil 10 vegades superior a la de les làmpades convencionals.
  • Protecció ambiental: no conté mercuri o plom.
  • No produeix interferències electromagnètiques.
  • Salubritat: no emet radiacions ni raigs ultraviolats ni infraroigs.

Fi del contingut principal