Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. EDP lluita contra el canvi climàtic

EDPEDP lluita contra el canvi climàtic

Comença el contingut principal

La lluita contra el canvi climàtic ja és part de l’estratègia empresarial d’EDP, que aposta per la producció d’energia a partir de fonts renovables i el foment de l’eficiència energètica. EDP assumeix les conclusions dels panels científics que indiquen l’origen antropogènic de l’escalfament global del planeta i dóna suport a les recomanacions del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), creat per les Nacions Unides, de limitar l’escalfament global a 2º C i assolir l’objectiu de zero emissions netes de CO2 i altres gasos amb efecte d’hivernacle abans del final del segle

EDP es compromet així a subministrar una energia competitiva basada en la implantació de solucions amb uns baixos nivells d’emissions de CO2, capaces d’assegurar un creixement econòmic sostenible. En aquest sentit, considera que cal:

 1. L’existència d’un acord global que vinculi tots els països del món en la lluita contra el canvi climàtic.
 2. La participació directa de les empreses amb compromisos individuals que ajudin a assolir reduccions globals.
 3. L’existència d’un comerç global d’emissions integrat i amb unes regles clares que reforci l’eficàcia d’un model energètic baix en carboni i asseguri a llarg termini l’estabilitat i la confiança entre els països i les empreses participants.
 4. Un fort increment en la producció d’energia a partir de fonts renovables, d’ús generalitzat, per satisfer les necessitats essencials d’energia.
 5. La promoció de la millora de l’eficiència energètica com a instrument clau per reduir les emissions de CO2.
 6. El desenvolupament d’una economia més electrificada i més concretament en l’entorn urbà i de la mobilitat de les persones com a contribució fonamental en l’ús sostenible de l’energia.
 7. El foment de la innovació per desenvolupar tecnologies i mecanismes que facilitin la transició a un nou model energètic baix en carboni.
 8. La utilització de sistemes transparents de mesura i report de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, reconeguts tant per les empreses com pels governs.
 9. L’augment de la conscienciació de la societat sobre el canvi climàtic i de la seva implicació, tenint en compte les realitats de cada país.
 10. L’establiment de plans d’adaptació que minimitzin els impactes del canvi climàtic, tant en els diferents sectors econòmics com en el capital natural del planeta.

Fi del contingut principal