Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Eficiència energètica
  5. Casa intel·ligent
  6. Control de consums

EDPControl de consums

Comença el contingut principal

Sistemes de monitoratge de consums i control d’aparells elèctrics a la llar

Els sistemes de control de consum automatitzen la gestió intel ligent de l’habitatge. Aporten confort, comunicació i seguretat, a més de gestionar eficientment l’ús de l’energia, cosa que afavoreix l’estalvi.

Mitjançant la incorporació d’aquests sistemes a la teva llar, podràs:

  • Gestionar intel•ligentment la il•luminació, la climatització, l’aigua calenta sanitària, el reg, els electrodomèstics, etc., aprofitar més bé els recursos naturals i utilitzar les tarifes horàries de menys cost, per, d’aquesta manera, reduir la teva factura energètica.
  • Ser conscient del consum energètic de la teva llar. Aquesta funcionalitat t’aportarà la informació necessària per modificar els teus hàbits i incrementar el teu estalvi i eficiència.
  • Fer una gestió personalitzada del consum (consum per franges horàries, diari, mensual, etc.), així com detectar mals funcionaments dels equips.
  • En aquelles llars en què es disposa de sistemes de generació d’electricitat per energia solar fotovoltaica o altres sistemes, es pot controlar i gestionar la producció d’electricitat.

Actualment, aquests sistemes tenen més funcionalitats per menys diners, més varietat de producte i, gràcies a l’evolució tecnològica, són més fàcils d’utilitzar i d’instal lar.

Coneix Re:DY el producte que EDP proposa perquè la teva llar sigui més intel ligent.

Fi del contingut principal