Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Eficiència energètica
 5. Casa intel·ligent
 6. Energia solar

EDPEnergia solar

Comença el contingut principal

L’energia solar presenta diversos avantatges, entre els quals es poden destacar els següents:

 • No consumeix combustible, ja que obté la seva energia del sol.
 • Impacte ambiental pràcticament nul.
 • És un recurs inexhaurible.
 • Els sistemes fotovoltaics no produeixen cap so molest quan operen a causa que no posseeixen parts i moviments mecànics, per la qual cosa no ocasionen cap tipus de contaminació sonora.
 • Tenen una vida útil llarga (més de 20 anys).
 • És modular: la solar fotovoltaica és una tecnologia ideal per a la seva instal•lació sobre teulada, cosa que n’afavoreix una difusió més gran i permet que es pugui col•locar sobre les cobertes d’edificis en les ciutats sense gairebé impacte arquitectònic i aporti valor a una superfície fins ara inútil.
 • El manteniment dels sistemes fotovoltaics és senzill i té uns costos molt baixos.
 • La instal•lació dels sistemes fotovoltaics individuals és simple, ràpida i només requereix eines i equips de mesura bàsics.
 • Amb un sistema fotovoltaic en règim d’autoconsum, es redueix el consum d’energia de la xarxa i, per tant, l’import de la factura d’energia elèctrica és més baix.
 • Els sistemes fotovoltaics afavoreixen la generació distribuïda, de manera que l’electricitat es consumeix en el mateix lloc on es produeix, cosa que evita les pèrdues per transport d’energia.

Fi del contingut principal