Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

EDPMobilitat

Comença el contingut principal

Imagini’s una manera de moure’s pràctica, que redueixi les emissions, econòmica i adequada a les seves necessitats. Els cotxes elèctrics i de gas natural ja són la realitat del nostre dia a dia i entre tots podrem construir el present i el futur de la mobilitat sostenible.

Conegui el funcionament d’un cotxe 100 % elèctric

  • Càrrega: la bateria es pot carregar en qualsevol presa d’electricitat o punt de recàrrega. La majoria d’aquests cotxes permeten carregar la bateria amb l’energia recuperada en la frenada.
  • Emmagatzematge: l’energia elèctrica és emmagatzemada en la bateria del cotxe.
  • Funcionament: l’energia emmagatzemada s’utilitza per impulsar el motor elèctric i permet el funcionament del cotxe.

Híbrid endollable (PHEV)

  • Càrrega: la bateria es pot carregar en qualsevol presa d’electricitat o punt de recàrrega. Un cotxe híbrid endollable té, a més, un dipòsit de combustible tradicional, gasolina o dièsel.
  • Emmagatzematge: l’energia elèctrica s’emmagatzema en la bateria del cotxe; per al combustible tradicional hi ha un altre dipòsit independent.
  • Funcionament: l’energia emmagatzemada s’utilitza per impulsar el motor elèctric i permet el funcionament del cotxe. En cas necessari, el cotxe utilitzarà el motor de combustió tradicional.

Gas natural comprimit

  • Càrrega: el dipòsit de gas natural comprimit es pot emplenar en qualsevol estació de servei per a vehicles de gas natural. Aquests cotxes també tenen un dipòsit de combustible tradicional, generalment gasolina, encara que també n’hi ha de dièsel.
  • Emmagatzematge: el gas natural comprimit és emmagatzemat en un dipòsit exclusiu per fer-ho.
  • Funcionament: el gas natural comprimit és utilitzat en el motor de tracció del cotxe. En cas de necessitat, el motor també pot utilitzar el combustible tradicional.

Fi del contingut principal