Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Eficiència energètica
  5. Consells eficients
  6. Calefacció

EDPCalefacció

Comença el contingut principal

Gràcies als sistemes de calefacció moderns, la nostra llar és un lloc confortable fins i tot en les condicions climatològiques més adverses.

Pot nevar a l’exterior, però a casa ens sentim còmodes i protegits.

Calefacció amb caldera individual

Calefacció contínua, uniforme i a baix preu per als qui disposen de subministrament de gas natural.

Per gaudir de l’escalfor de la teva llar d’una manera continuada i uniforme, aprofitant els avantatges econòmics que t’ofereix el gas natural, únicament necessites una caldera que escalfi l’aigua i uns radiadors que reparteixin la calor. I si també vols disposar d’aigua calenta sanitària amb el mateix aparell, només has de tenir en compte que la teva caldera ha de ser una caldera mixta.

Caldera

La caldera és l’aparell productor de calor que crema gas per escalfar l’aigua que després alimenta el circuit de calefacció.

Generalment, les calderes que es comercialitzen són calderes mixtes, que produeixen simultàniament aigua calenta i calefacció, encara que també es poden trobar calderes només calefacció, per a aquells casos en què l’escalfament de l’aigua sanitària estigui resolt per un altre sistema.

Si la teva caldera és vella o està defectuosa, et donem l’opció de substituir-la per una de més eficient.

Si ja disposes del subministrament de gas natural, es tracta d’una instal•lació senzilla i ràpida que no et suposarà cap molèstia. A més, per tal que la inversió inicial no sigui un obstacle, EDP finança el 100 % de la teva calefacció individual amb el seu Pla Calor Llar.

Calefacció central

Tot l’edifici amb la calor econòmica d’una sola caldera

El gas natural és una bona opció per als sistemes de calefacció centralitzats en edificis. Amb aquests sistemes, tot l’edifici gaudirà de calefacció sense interrupcions i a l’instant i sense necessitat de disposar d’un espai per a la caldera en cada habitatge, ja que és una única caldera la que centralitza la calor i la reparteix a tots els radiadors de l’edifici.

El sistema de calefacció central de gas resulta especialment adequat per als edificis que ja disposen de sistemes centralitzats i que funcionen amb un altre tipus de combustible. El canvi d’aquests sistemes a gas natural requereix una instal•lació que no presenta cap dificultat i que reportarà a tots els propietaris de l’edifici uns importants avantatges econòmics, a més que contribuiran conjuntament a tenir cura del medi ambient.

Fil radiant

La calefacció que no es veu, però sí que es nota

La radiació per terra és una bona opció per als edificis de nova construcció pels avantatges que presenta tant estètics i d’espai com pels econòmics que permet obtenir gràcies a la tarifa amb discriminació horària i a l’absència de manteniment.

Aquest sistema consisteix en la instal•lació en el forjat de formigó de cables, làmines o panells calefactors que desprenen calor a l’habitatge sense ser vistos. Amb aquests es pot obtenir una temperatura base a baix preu, en poder acumular calor en l’estructura durant la nit, aprofitar els avantatges econòmics de la tarifa amb discriminació horària i assolir una temperatura de confort en actuar també com a sistemes de calefacció directa durant el dia.

És el sistema més confortable en repartir la calor uniformement per tot el terra o sostre i no ressecar l’ambient. Amb aquest sistema, podem triar la temperatura ambient de cada habitació independentment de la resta.

Acumuladors elèctrics

Per als qui volen gaudir dels avantatges de la tarifa amb discriminació horària

Aquesta és l’opció idònia per als qui vulguin calefacció elèctrica i contractin la tarifa amb discriminació horària. Es denominen així aquells aparells que permeten produir i emmagatzemar la calor durant un període de temps (a la nit, 55 % descompte) per restituir-la a l’ambient quan es consideri necessari.

Escalfa l’aire de l’habitació en passar per l’interior del seu nucli calent. No tots els aparells acumuladors són adequats per a les mateixes habitacions. D’aquesta manera, es recomanen els acumuladors estàtics, que permeten una regulació parcial, per a espais nocturns o de pas com dormitoris, passadissos, rebedor, etc. Per a espais d’un ús més freqüent i preferentment diürn, com la sala, el menjador, etc., els més utilitzats són els acumuladors dinàmics, que permeten una regulació total de la calor.

Bomba de calor

Aire condicionat a l’estiu i calefacció a l’hivern amb un sol aparell

Aquesta és l’opció per als qui necessiten un aparell de calefacció a l’hivern i un aparell d’aire condicionat a l’estiu. Amb la bomba de calor no només gaudiràs de l’escalfor de la teva llar a l’hivern, sinó que també tindràs temperatures refrescants a l’estiu, a més de poder obtenir uns estalvis energètics de fins a un 30-40 %.

Com a aparell calefactor, el seu sistema de funcionament bàsic consisteix a agafar calor d’un focus mitjançant un evaporador i cedir-la a un altre focus mitjançant un condensador. Segons el mitjà del qual l’evaporador agafi la calor (aire, aigua, terra) i el mitjà al qual el condensador la cedeixi (aire, aigua, terra), podem parlar de diversos tipus de bombes de calor, encara que per a sistemes de calefacció en el sector residencial generalment s’utilitza la bomba aire-aire.

Els models que podem trobar són d’una gran varietat, com els models de finestra, els portàtils que es podran transportar d’un lloc a un altre, les consoles compactes d’aspecte estètic i elegant o els equips split, que per a la seva instal•lació únicament requereixen fer un petit buit en la paret pel qual passaran petites línies refrigerants molt primes.

Convectors i plafons radiants

Per als qui no volen fer obra

Els convectors són una bona opció per als qui vulguin un sistema de calefacció elèctrica amb un baix preu de cost d’instal•lació i que no requereixi cap tipus d’obra per a la seva instal•lació. És un sistema de calefacció directa que permet obtenir a l’instant la temperatura desitjada mitjançant un termòstat que incorpora l’aparell.

D’altra banda, els plafons radiants són envoltures metàl•liques llises, més estretes que els convectors, que emeten la major part de la calor per radiació. Amb aquests també es podrà obtenir la temperatura desitjada a l’instant, encara que són d’una mida més gran i tenen un preu més elevat que els convectors.

Plaques solars i ventiloconvectors

Per a habitatges on les necessitats de calor són puntuals

Aquests dos aparells, que requereixen electricitat per al seu funcionament, són recomanables per a aquells espais d’una ocupació intermitent. Per a banys i com a aparell de calefacció de suport en la seva modalitat portàtil, opta pels ventiloconvectors.

Fi del contingut principal