Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Eficiència energètica
 5. Consells eficients
 6. Il·luminació

EDPIl·luminació

Comença el contingut principal

La il•luminació és una de les necessitats energètiques més importants d’una llar. Per aconseguir una bona il•luminació hauràs d’analitzar les necessitats de llum en cadascuna de les parts del teu habitatge, ja que no tots els espais requereixen la mateixa llum, ni durant el mateix temps, ni amb la mateixa intensitat.


INCANDESCENT

HALÓGENA

FLUORESCENTS

LED
30W 25W 8W 3W
60W 50W 14W 8W
75W 60W 17W 12W

Hi ha una idea equivocada d’associar la “llum” que proporciona una bombeta amb la “quantitat” d’electricitat necessària per produir-la. Parlem, així, d’una bombeta de 60 o de 100 watts (W) com a sinònims de bombetes que produeixen una certa lluminositat, quan, en realitat, el watt és una unitat de potència i la llum té la seva pròpia unitat de mesura, el lumen.

 • Apaga els llums quan deixis d’utilitzar-los.
 • No encenguis i apaguis freqüentment les bombetes de baix consum.
 • Utilitza tubs fluorescents on necessitis més llum durant moltes hores.
 • Aprofita la llum natural. Utilitza colors clars en les parets i els sostres per reduir la il•luminació artificial.
 • No utilitzis reguladors d’intensitat amb làmpades de baix consum.
 • Treu la pols de les bombetes per evitar perdre intensitat de llum.

SALÓ Ecoconsells: il•luminació

La sala té diferents zones que requereixen una il•luminació diferent:

 

 • La zona de conversa necessita una il•luminació íntima. Preferiblement has d’utilitzar llums que filtrin la llum i no deixin veure el filament de la làmpada. Una altra opció són els llums de penjar, a condició que estiguin molt baixos, per exemple, sobre una taula de racó. Utilitza-hi làmpades fluorescents cilíndriques en lloc de làmpades incandescents. Aconseguiràs una il•luminació difusa amb aplics que tinguin braços orientats i que reflecteixin la llum en el sostre. En ambients petits n’hi ha prou amb un o dos punts de llum amb làmpades incandescents de 100 W o fluorescents compactes cilíndrics de 18 a 25 W. Per a ambients grans utilitza llums amb làmpades halògenes com les de 300 W.
 • La zona de lectura necessita una llum intensa i orientable. Una bona opció són els llums de taula o de peu amb braços articulats.
 • La zona de TV exigeix una llum difusa i baixa. El més convenient és instal•lar un llum baix en la mateixa paret en què estigui el televisor i encendre’l mentre es vegi.
 • La zona on hi ha plantes ha d’estar il•luminada amb intensitat i qualitat de llum, preferiblement amb llum natural o llum mixta de mercuri incandescent situada a un metre de les plantes.

ESTUDI Ecoconsells: il•luminació

Per a la il•luminació de la sala d’estudi cal utilitzar una il•luminació difusa per a l’habitació i una altra de concentrada en el pla de treball de la taula. No utilitzis llums en el centre de l’habitació que faran ombres a qui es trobi assegut a la taula.

Per a la il•luminació de la taula hi ha molts aparells de rendiment òptim que poden tenir forma tubular i que contenen una làmpada fluorescent. L’aparell que utilitzis per il•luminar la taula l’has de situar a l’esquerra de qui escriu, llevat que sigui esquerrà. D’altra banda, és aconsellable que la taula no es trobi davant de la finestra, ja que resulta desagradable llegir quan el sol incideix directament sobre el llibre, i que es deixi un altre llum ambiental quan es tingui el llum de taula encès. 

Fi del contingut principal