Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Lideres ISCX 2015

EDPLideres ISCX 2015

Comença el contingut principal

Haver estat triada Líder ISCX 2015 és motiu d’alegria per a EDP, una companyia que aconsegueix que els seus clients siguin el focus estratègic de l’organització en totes les seves accions.

Anualment, a través de l’Índex d’Experiència de Clients, ISCX, es premien les empreses líders que maximitzen més bé l’experiència de clients i obte¬nen una proporció més gran de clients compromesos amb la companyia.

L’experiència del client busca generar reaccions en els clients que es tradueixin en una vivèn¬cia positiva. Cada client crea una percepció en cada interacció amb la companyia, el que repercu¬teix en la seva satisfacció, fidelitat i intenció de reco¬manar.

És per això que EDP destaca entre les 200 principals organitzacions empresarials, totes representatives dins dels seus mercats respectius, que són avaluades en l’ISCX i ha aconseguit liderar el rànquing del seu sector durant l’any 2015 per la proporció més gran de clients compromesos, és a dir, aquells que no només es mostren molt satisfets amb el servei rebut, sinó que, a més, confirmen plenament que continuaran sent clients en el futur i es mostren disposats a recomanar la companyia.

Fi del contingut principal