Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Llars eficients
  5. Etiquetes energètiques

EDPEtiquetes energètiques

Comença el contingut principal

L’etiqueta energètica, obligatòria en frigorífics, congeladors, rentavaixelles, rentadores i assecadores elèctriques, ens informa sobre l’eficiència energètica d’aquests aparells i els seus consums, rendiments, capacitats, sorolls, etc.

Aquestes etiquetes ens poden ser de molta ajuda a l’hora de decidir-nos entre un model o un altre. Moltes vegades el preu d’un aparell pot no ser tan important com els consums que farà durant la seva vida útil, ja que el baix consum pot amortitzar en poc temps el preu més alt que sol estar associat als aparells més eficients.

Hi ha 7 classes energètiques que van de la lletra A (més eficient) a la lletra G (menys eficient) en funció dels consums elèctrics.

Etiqueta energètica
Classe energètica Consum energètic Avaluació
A <55% Baix consum d'energia
B 55-75% Baix consum d'energia
C 75-90% Baix consum d'energia
D 90-100% Consum d’energia mitjà
E 100-110% Consum d’energia mitjà
F 110-125% Alt consum d'energia
G >125% Alt consum d'energia

ATENCIÓ! Només són comparables les etiquetes d’un mateix grup d’electrodomèstics. És a dir, una rentadora d’un determinat tipus només podrà ser comparada amb una altra rentadora d’aquest mateix tipus.

Per a cada tipus d’electrodomèstic hi ha una etiqueta base amb fletxes de diferents colors i mides.

Aquestes etiquetes, per mostrar tota la informació energètica dels electrodomèstics, han d’estar acompanyades per una tira en què es trobin els valors específics, com ara la fletxa amb la lletra, els consums, la capacitat, el soroll, etc.

Fi del contingut principal