Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Llars
 4. Llars eficients
 5. Serveis generals
 6. Escalfador i caldera

EDPEscalfador i caldera

Comença el contingut principal

Caldera

La caldera és l’aparell productor de calor que crema gas per escalfar l’aigua que després alimenta el circuit de calefacció.

Generalment, les calderes que es comercialitzen són calderes mixtes, que produeixen simultàniament aigua calenta i calefacció, encara que també es poden trobar calderes només calefacció, per a aquells casos en què l’escalfament de l’aigua sanitària estigui resolt per un altre sistema.

  Escalfador

L’escalfador crema gas per escalfar l’aigua que sol•licitem des d’una aixeta qualsevol de la casa. En el moment que detecta la sol•licitud d’aigua calenta, l’escalfador es posa a funcionar per produir l’aigua calenta en aquell mateix instant, de manera que s’obté aigua calenta instantània. Segons el nombre de banys i els membres de la família, hi ha en el mercat diferents capacitats (des de 5 litres fins a 20 o 30) de producció instantània.

Si les necessitats de cabal d’aigua calenta són elevades, és recomanable recolzar l’escalfador amb un acumulador. De vegades, l’escalfador se substitueix per una caldera mixta, que produeix simultàniament aigua calenta i calefacció.

Com en el cas de les calderes, es poden trobar tres tipus de calderes i/o escalfadors segons el sistema d’evacuació de fums que presentin:

 • Atmosfèrics o de tir natural: els productes de la combustió (pdc) tendeixen a elevar-se per la diferència de temperatura i són evacuats per un conducte (xemeneia) orientat directament a l’exterior, que pot ser una xemeneia individual, una xemeneia col•lectiva (shunt) de l’edifici...
 • De tir forçat: dins de l’aparell porten instal•lat un ventilador que expulsa a l’exterior els productes de la combustió i en facilita l’evacuació. La seva instal•lació és recomanable en aquells casos en què hi hagi dubtes sobre l’eficàcia del conducte d’evacuació de l’habitatge. La normativa no permet que aquest tipus de calderes es connecti a xemeneies col•lectives de l’edifici (shunts).
 • Estancs: dins de l’aparell porten instal•lat un ventilador que expulsa a l’exterior els productes de la combustió i en facilita l’evacuació. A més, incorporen un altre conducte que agafa, també de l’exterior, l’aire necessari per a la combustió, de manera que, a l’efecte de la combustió, és com si l’aparell estigués instal•lat a l’exterior del local. És, sens dubte, l’aparell que garanteix més bé una correcta combustió i evacuació de fums, així com l’únic tipus d’aparell que pot ser instal•lat en banys, lavabos, dormitoris...
Vols saber més coses sobre serveis generals?

Fi del contingut principal