Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Comença el contingut principal

 

Climatització

A casa teva, la temperatura sempre perfecta

DES DE NOMÉS35´21 €/mes

Amb el servei de climatització d’EDP, decideix gaudir del confort

Aquest servei t’ofereix la instal·lació dels equips de climatització a la teva llar.

  • La instal·lació de màquina interior i exterior.
  • 1 metre de canaleta interior o exterior.
  • 3 metres lineals de línia frigorífica i aïllament.
  • 3 metres lineals de mànega+clavilla.
  • 3 metres lineals de mànega de desguàs.
  • Jocs de suport, caragols i antivibrants.
  • Regulació i posada en marxa.

Equipament, instal·lació i finançament

 
Anys Quota mensual Total carregat Quota mensual Total carregat
1(1) 70,42 €/mes 845,04 € 78,73 €/mes 994,76 €
2(2) 35,21 €/mes 870,39 € 39,37 €/mes 973,10 €

(1) Interès nominal 0%, TAE del 0% per un import total del préstec de 845,04 € i 944,76 € a tornar en 1 any a un tipus d’interès fix del 0% nominal i una quota mensual de 70,42 € i 78,73 €, respectivament. L’import total carregat coincideix en tots dos casos amb l’import total del préstec.

(2) Per a un import de préstec de 845,04 €, interès nominal 0%, TAE 2’97% a tornar en 24 mesos a un tipus d’interès fix del 0%. Comissió d’obertura del 3% (25,35 €) a pagar en la primera quota. Primera quota de 60,56 €, i les 23 quotes restants a 35,21 €. Import total carregat 870,39 €.

Per a un import de préstec de 944,76 €, interès nominal 0%, TAE 2’98% a tornar en 24 mesos a un tipus d’interès fix del 0%. Comissió d’obertura del 3% (28,34 €) a pagar en la primera quota. Primera quota de 67,71 €, les 22 quotes restants de 39,37 € i una última quota de 39,25 €. L’última quota es recalcularà per l’import romanent del finançament, de manera que la quota publicitada pot variar en algun decimal. Import total carregat 973,1 €. Per a finançaments del grup Liberbank, la comissió d’obertura es cobrarà en el moment de formalitzar el préstec. Les variacions sobre l’oferta es pressupostaran a part. Finançament amb condicions preferents a través del grup LIBERBANK (LIBERBANK S.A Y BANCO CASTILLA LA MANCHA S.A.) O SABADELL CONSUMER FINANCE S.A.U.

Promoció condicionada a l’alta de subministrament elèctric amb EDP Energía SAU. Oferta vàlida fins al 30/06/2020,

I a més...

SERVEI RE:DY

Gratis l’equipament i la instal·lació del servei re:dy

MÉS INFORMACIÓ

DEMANDA PRESSUPOST

FUNCIONA CLIMA

Aconsegueix el manteniment dels teus equips de climatització

ARA PER3´33 €/mes

MÉS INFORMACIÓ

CONTRACTA-HO

Fi del contingut principal