Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Llars
  4. Serveis
  5. Sol · licitud Certificat energètic

EDPSol · licitud Certificat energètic

Comença el contingut principal

  • 1Dades personals
  • 2Dades de subministrament

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Dades personals

Los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por EDP Comercializadora, S.A.U. y por EDP Energía, S.A.U. para la gestión del producto o servicio que contrate.

Dades del client

(00000000X | X0000000X)

Almenys un dels dos números de telèfon és obligatori

* Ets client del servei de manteniment funciona?:

Protecció de dades de caràcter personal

1.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal recollides en el formulari únicament seran tractades per EDP Energía o per S.A.U. i EDP Comercializadora, S.A.U., com a responsables del tractament, per a l’atenció i el seguiment de les sol·licituds i les consultes plantejades, d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (UE 2016/679) i la seva normativa de desenvolupament.

En cap cas es poden incloure en el formulari dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol•licitant n’hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, és el sol•licitant qui respon amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

2.- Exercici de drets

El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en els termes establerts legalment, així com retirar en qualsevol moment els consentiments atorgats, mitjançant un escrit adreçat a EDP, a l’adreça següent: pl. del Fresno (antiga pl. de la Gesta), 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edpenergia.es. En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI del titular.

Igualment, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’EDP en l’adreça postal següent: pl. del Fresno (antiga pl. de la Gesta), 2, 33007 Oviedo, o en el correu electrònic dpd.es@edpenergia.es, en cas que consideri vulnerat algun dels seus drets relacionats amb la protecció de dades, o, si s’escau, interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça següent: c. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Fi del contingut principal