Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Negocis
 4. Eficiència energètica
 5. Climatització

EDPClimatització

Comença el contingut principal

L’objectiu és garantir el confort tèrmic dels teus empleats i clients mitjançant el control de la temperatura, la humitat, la velocitat i la qualitat de l’aire, en funció de l’activitat que desenvolupis en el teu local i tenint en compte l’augment de temperatura a causa de la il•luminació, l’ús d’aparells, etc.

Amb EDP disposaràs dels millors professionals i serveis tècnics per atendre les incidències per emergències en les instal•lacions de gas o electricitat i mantenir i reparar les instal•lacions i la caldera del teu negoci.

Com puc millorar l’eficiència de la meva climatització?

 • Un correcte aïllament de la instal•lació és primordial, ja que evitaràs pèrdues de fred o de calor i reduiràs el consum energètic.
 • Mantén una temperatura de 20 ºC a l’hivern i de 25 ºC a l’estiu. La instal•lació de termòstats és recomanable per mantenir una temperatura constant.
 • Ajusta els termòstats a una temperatura de confort interior en el local: temperatura consigna. Cada grau implica un 6-8 % més de consum energètic.
 • Instal•la dispositius de protecció solar, tant interiors com exteriors, en funció de l’orientació solar.
 • Desconnecta el sistema de climatització 30 minuts abans del tancament del teu local o negoci per aprofitar la calor residual i estalviar energia i diners.
 • Evita sobredimensionar l’equip de climatització, per a la qual cosa has de renovar l’equip d’aire condicionat per un de classe A+ o superior. Amb el servei de climatització d’EDP et podràs beneficiar de múltiples avantatges.
 • Optimitza el rendiment de les calderes. Per al bon rendiment de la instal•lació és imprescindible que facis un manteniment que inclogui inspeccions periòdiques (rendiment de la combustió), no sobredimensionar-les (potència i radiadors) i instal•lar controladors de temperatura.

Fi del contingut principal