Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Negocis
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Tarifes d'accés

EDPTarifes d'accés

Comença el contingut principal

Gas

Aquestes tarifes són d’aplicació als clients que tinguin contractat el subministrament a preu lliure.

Aquest preu sol incloure tots els components del cost del gas en el mercat, que són:

 • Adquisició a proveïdors internacionals i importació del gas a Espanya per gasoducte o vaixell (gas liquat).
 • Tarifes d’accés o peatges, que corresponen al cost de l’ús de les instal•lacions necessàries per fer arribar el gas al client:
  • Peatge de regasificació.
  • Peatge de transport i distribució: consta d’un terme de reserva de capacitat (TRC) i un terme de conducció (TC).
  • Peatge de descàrrega de cisternes (només cas GNL).
  • Peatge de transvasament de GNL a vaixells (només cas GNL).
  • Peatge de descàrrega de vaixells (només cas GNL).
  • Peatge d’entrada per connexions internacionals.
  • Cànon d’emmagatzematge subterrani.
  • Cànon d’emmagatzematge de GNL: només s’aplica en cas que hi hagi regasificació.
 • Lloguer d’equip de mesura i IVA.

Tarifes d’accés de gas natural. Ordre IET/2445/2014 (BOE 26/12/2014). Ordre IET/2736/2015 (B.O.E 18/12/2015)

Peatge de regasificació

Terme fix €/(kWh/dia)/mes Terme variable €/(kWh/dia)/mes
0,019612 0,000116

Peatge de transport i distribució. Terme reserva de capacitat (TRC)

Terme fix €/(kWh/dia)/mes Terme fix €/(kWh/dia)/mes
0,010848 -

Peatge de transport i distribució. Terme de conducció (TC)

Peatge Peatge fix Terme fix (€/kWh/dia/mes) Terme variable (€/kWh)
Peatge 1 (P >60 bar) 1.1 0,034560 0,000847
1.2 0,030875 0,000682
1.3 0,028657 0,000615
Peatge 2 (4 bar < P ≤ 60 bar) 2.1 0,253055 0,001934
2.2 0,068683 0,001543
2.3 0,044971 0,001249
2.4 0,041210 0,001121
2.5 0,037887 0,000983
2.6 0,034848 0,000852
Peatge Peatge fix Terme fix (€/consumidor/mes) Terme variable (€/kWh)
Peatge 3 (P ≤ 4 bar) 3.1 2,53 0,029287
3.2 5,79 0,022413
3.3 54,22 0,016117
3.4 80,97 0,013012
Peatge Peatge fix Terme fix (€/consumidor/mes) Terme variable (€/kWh)
  3.5 0,059258 0,002010

Peatge 3.5: per a consums superiors a 8 GWh/any.
*Peatge 2.4 bis, 2.5 bis o 2.6 bis es passarà automàticament a aplicar-los el terme 3.5.

Emmagatzematge subterrani

Terme fix €/kWh/mes Terme variable €/kWh
Injecció Extracció
0,000411 0,000244 0,000131

Electricitat

Els clients que optin per contractar en el mercat liberalitzat poden contractar el subministrament amb una comercialitzadora, com EDP, a un preu diferent a la tarifa últim recurs.

La facturació d’aquests clients és en funció del preu contractat amb la comercialitzadora, que sol incloure els components del cost de l’energia en el mercat:

 • Adquisició de l’electricitat en el pool.
 • Tarifes d’accés o peatges per l’ús de les xarxes de transport i distribució. Consten d’un terme de potència, un terme d’energia i un complement de reactiva.
 • Lloguer de l’equip de mesura i impostos (IE i IVA).

Aplicació de tarifes d’accés

Tarifa Tensió Potència Períodes
2.0A <1KV ≤10KW 1-2 Períodes
2.0DHA <1KV ≤10KW
2.0DHS <1KV ≤10KW 3 períodes
2.1A <1KV >10KW y ≤15KW 1-2 períodes
2.1DHA <1KV >10KW y ≤15KW
2.1DHS <1KV >10KW y ≤15KW 3 períodes
3.0A <1KV S/R
3.1A ≥1KV y <36KV ≤450KW
6.1 ≥1KV y <36KV >450KW en algun període 6 períodes
6.2 ≥1KV y <72,5KV S/R
6.3 ≥72,5KV y <145KV S/R
6.4 ≥145KV S/R
6.5 Connex. intern. S/R

REFERÈNCIES: TE: €/kWh. TP: €/kW i any. TF: €/kVArh. S/R: sense restricció

Tarifes d’accés d’alta tensió 3.1A

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
3.1A Tp 59,173468 36,490689 8,367731
Te 0,014335 0,012754 0,007805

REFERÈNCIES: TE: €/kWh. TP: €/kW i any. TF: €/kVArh. S/R: sense restricció

Tarifes d’accés d’alta tensió 6 períodes

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
6.1A Tp 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Te 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137
6.1B Tp 31,020989 15,523919 11,360932 11,360932 11,360932 5,183592
Te 0,021822 0,016297 0,008685 0,004322 0,002791 0,001746
6.2 Tp 22,158348 11,088763 8,115134 8,115134 8,115134 3,702649
Te 0,015587 0,011641 0,006204 0,003087 0,001993 0,001247
6.3 Tp 18,916198 9,466286 6,927750 6,927750 6,927750 3,160887
Te 0,015048 0,011237 0,005987 0,002979 0,001924 0,001206
6.4 Tp 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315
Te 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018
6.5 Tp 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315
Te 0,008465 0,007022 0,004025 0,002285 0,001475 0,001018

REFERÈNCIES: TE: €/kWh. TP: €/kW i any. TF: €/kVArh. S/R: sense restricció

Tarifes d’accés de baixa tensió

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0A Tp 38,043426    
Te 0,044027    
2.0DHA Tp 38,043426  38,043426
Te 0,062012 0,002215  
2.0DHS Tp 38,043426  38,043426  38,043426
Te 0,062012 0,002879 0,000886
2.1A Tp 44,444710    
Te 0,057360    
2.1DHA Tp 44,444710  44,444710  
Te 0,074568 0,013192  
2.1DHS Tp 44,444710  44,444710  44,444710
Te 0,074568 0,017809 0,006596
3.0A Tp 40,728885 24,437330 16,291555
Te 0,018762 0,012575 0,004670

REFERÈNCIES: TE: €/kWh. TP: €/kW i any. TF: €/kVArh. S/R: sense restricció

Complement d’energia reactiva

COS Tf
0,80 ≤ COS φ < 0,95 0,041554
COS φ < 0,80 0,062332

REFERÈNCIES: TE: €/kWh. TP: €/kW i any. TF: €/kVArh. S/R: sense restricció

També et pot interessar

Fi del contingut principal