Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Negocis
  4. Gas i Electricitat
  5. Preus
  6. Tipus de tarifes

EDPTipus de tarifes

Comença el contingut principal

Gas

  • Tarifa T1. Usuaris amb un consum anual inferior o igual a 5.000 kWh. Recomanada per a locals que només disposin de cuina de gas, o bé cuina i escalfador d’aigua petit.
  • Tarifa T2. Usuaris amb un consum anual entre 5.001 i 50.000 kWh. Recomanada per a locals amb calefacció individual de gas natural (caldera) i petits comerços.

Electricitat

Discriminació horària

Opcionalment, els consumidors amb subministrament en TUR poden solicitar l’opció de facturació amb discriminació horària, que suposa diferenciar dos o tres períodes tarifaris al dia.

En la discriminació horària de dos períodes, el «període 1» representa les hores en què al consum fet li és aplicat un preu més elevat. La factura pel consum fet en el període 1 suposarà un import més elevat.

Per «període 2» s’entén el període horari en què l’energia consumida té un preu més econòmic. La factura pel consum fet en el període 2 suposarà un import més baix.

En la discriminació horària de tres períodes, el «període 1» és el que té el preu més elevat i el període 3 el que té un preu més baix..

Hivern

Estiu

Supervall

Supervall

També et pot interessar

Fi del contingut principal