Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. NOVA METODOLOGIA FIXACIÓ PREU PVPC

EDPNOVA METODOLOGIA FIXACIÓ PREU PVPC

Comença el contingut principal

Què és el PVPC?

És el nou preu per als subministraments de referència que estiguin contractats en COR (comercialitzadora de referència, antigament denominades comercialitzadores d’últim recurs, CUR) i no hagin triat el preu fix garantit anual.

Jo tenia el meu contracte en últim recurs. He de fer alguna cosa?

Si vostè és client d’una comercialitzadora d’últim recurs o de referència, no cal que faci res. Passarà a ser facturat a PVPC en substitució de l’antiga tarifa d’últim recurs. Si vol, també pot triar una oferta de mercat lliure o contractar l’oferta de preu fix de la COR.

Aleshores, què canvia?

Fins ara el preu de la seva factura es publicava en el BOE i romania constant durant un trimestre. El nou PVPC fluctua sobre la base de l’evolució del cost de l’energia en els mercats organitzats de producció i no es pot saber fins que es coneix el període facturat i les dates de consum, és a dir, amb l’emissió de la seva factura. Red Eléctrica Española mostra l’evolució del PVPC el dia anterior i, a més, també en pot consultar el preu mitjà en la pàgina web de la CNMC.

Red Eléctrica de España publica en la seva pàgina web http://www.esios.ree.es/web-publica/ el PVPC el dia anterior al de consum per a les 24 hores següents. En un futur pròxim també es podran consultar els preus en la pàgina web de la CNMC (WWW.CNMC.ES).

I si no vull el PVPC?

Té l’opció de contractar amb una comercialitzadora del mercat lliure i triar una de les múltiples ofertes disponibles. EDP disposa de diverses ofertes per a clients d’electricitat i gas que combinen descomptes, amb uns preus que s’actualitzen trimestralment.

Si vol romandre en la COR també disposa d’una modalitat de preu fix anual.

Puc conèixer aquest preu PVPC amb antelació?

No. El preu mitjà del seu període facturat no es calcula fins que s’emet la factura, per la qual cosa fins que no rebi la seva factura no pot saber a quin preu pagarà l’electricitat que consumeixi. Pot consultar el preu de l’energia per al dia següent en el web de Red Eléctrica de España http://www.esios.ree.es/web-publica/ i comprovar el preu aplicat en la seva factura en el simulador de factures que té a la seva disposició en el web de la CNMC www.cnmc.es.

Dos clients que s’hagin facturat el mateix dia poden tenir preus diferents en funció de la seva data de lectura i període de facturació.

Desapareix la tarifa elèctrica de referència?

La tarifa elèctrica es deixa de publicar en el BOE i se substitueix per la nova metodologia de fixació de preus PVPC.

Em correspon devolució de les meves factures?

Per tenir dret a devolució ha d’haver tingut contractada l’electricitat amb una COR durant algun període del primer trimestre de 2014. En aquest cas sí que li correspon devolució.

Així mateix, si ha tingut contractada l’electricitat amb una COR després de l’1 d’abril de 2014, es regularitzarà la quantitat que hagi pagat pels consums efectuats des d’aquesta data en funció del preu que resulti d’acord amb el nou PVPC.

Quant i quan m’ho tornaran?

Depèn del consum efectuat en la COR durant el període subjecte a devolució. Es tornarà a partir del mes de juliol de 2014.

Què és el preu fix anual?

Es tracta d’una alternativa que estan obligades a oferir les comercialitzadores de referència. Segons aquest sistema de preus, el cost de l’energia que forma part del preu de l’electricitat es manté invariable durant 12 mesos. Aquest sistema és més car que el PVPC a causa del cost d’assegurament (cobertura) d’un mateix preu durant un temps prolongat.

Què he de fer per contractar el preu fix anual?

S’ha de posar en contacte amb la seva COR per sol•licitar-lo.

El client pot conèixer el preu fix anual amb antelació?

Sí. Cada COR ofereix un preu fix propi basat en el seu cost d’energia per a 12 mesos. Tanmateix, altres aspectes de la factura queden subjectes a revisions, ja que el terme de potència i el terme d’energia també inclouen conceptes com els peatges i els cànons, que el Govern pot modificar cada cert temps.

On apareix el preu fix anual garantit per comprovar-lo?

Cada comercialitzadora estableix el seu preu, que, com a mínim, ha d’estar disponible per a la seva contractació durant un mes i que ha de plasmar en els seus contractes. La CNMC publica en la seva pàgina web WWW.CNMC.ES els preus fixos anuals de cada COR vigents en cada moment.

Per què el preu fix pot ser més car?

La necessitat de garantir el preu fix durant 12 mesos suposa un risc més gran per a les comercialitzadores de referència, de manera que es repercuteix aquest risc en el preu final.

A part del preu fix, tinc alguna altra alternativa?

El PVPC de la COR o contractar una oferta en ML.

Fi del contingut principal