Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Preguntes freqüents del preu fix

EDPPreguntes freqüents del preu fix

Comença el contingut principal

Què he de fer per contractar el preu fix anual?

S’ha de posar en contacte amb la seva COR per sol•licitar-lo.

Puc conèixer el preu fix anual amb antelació?

Sí. Cada COR ofereix un preu fix propi basat en el seu cost d’energia per a 12 mesos. Tanmateix, altres aspectes de la factura queden subjectes a revisions, ja que el terme de potència i el terme d’energia també inclouen conceptes com els peatges i els cànons, que el Govern pot modificar cada cert temps.

On apareix el preu fix anual garantit per comprovar-lo?

Cada comercialitzadora estableix el seu preu, que, com a mínim, ha d’estar disponible per a la seva contractació durant un mes i que ha de plasmar en els seus contractes. La CNMC publica en el comparador d’ofertes del seu web WWW.CNMC.ES el diferent preu fix anual de cada COR vigent en cada moment.

Per què el preu fix pot ser més car?

La necessitat de garantir el preu fix durant 12 mesos suposa un risc més gran per a les comercialitzadores de referència, de manera que es repercuteix aquest risc en el preu final.

A part del preu fix, tinc alguna altra alternativa?

El PVPC de la COR (comercialitzadora de referència) o contractar una oferta en ML (mercat lliure).

Fi del contingut principal