Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Comença el contingut principal

5 resultats. Mostrant del 1 al 5

Què és el RGPD i quines en són les principals novetats?

És el Reglament General de Protecció de Dades, d’aplicació a escala europea des del 25 de maig de 2018. La seva finalitat és protegir i controlar el tractament de les dades personals dels clients. Aquest Reglament suposa, com a principals novetats:

La garantia d’un nivell uniforme de protecció de les persones físiques dins de la Unió Europea. És a dir, s’aplica a tots els països de la Unió Europea.


L’ampliació dels drets dels interessats. A més dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació (supressió), ara l’interessat també podrà exercir els drets de limitació i portabilitat.


 • Dret d’Accés: sol·licitud de les dades que tenim a la nostra base de dades.
 • Dret de Rectificació: sol·licitud de modificació d’alguna dada pel fet que és incorrecta.
 • Dret de Supressió (o dret a l’oblit): sol·licitud d’eliminació de les dades de les nostres bases de dades.
 • Dret d’Oposició: negativa al fet que tractem les dades per a finalitats determinades (per exemple: enviament de campanyes comercials)
 • Dret de Limitació: sol·licitud del bloqueig temporal de determinades dades que consten a les nostres bases de dades mentre es resol alguna incidencia.
 • Dret de Portabilitat: sol·licitud que facilitem les dades personals a una tercera empresa que el client ens indiqui.

La creació de noves figures -Delegat de Protecció de Dades.
És l’interlocutor entre l’empresa i l’autoritat de control. L’interessat s’hi podrà adreçar en cas que, després d’exercir un dret o presentar una reclamació davant la companyia en matèria de protecció de dades, entengui que no s’ha gestionat o atès correctament la seva sol·licitud. Contacte: dpd.es@edpenergia.es

La necessitat del consentiment exprés per part de l’interessat, sense que la mera formalització del contracte entre les partes sigui suficient, per dur a terme determinats tractaments de les seves dades personals.
Per exemple, la realització de campanyes comercials de productes que no es considerin anàlegs a aquells que són objecte del contracte entre les parts.

Inspecció periòdica. Què és? Quant costa?

D’acord amb la reglamentació vigent, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas són responsabilitat del titular d’aquesta o, si de cas hi manca, dels usuaris que la utilitzen.

Amb l’alliberament de l’execució de la inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació de gas (Llei 34/1998, modificada per la Llei 8/2005, BOE de 22 de maig de 2015), el servei Funciona efectua directament aquesta inspecció periòdica cada 5 anys. Per tant, quan correspongui fer-la, ens posarem en contacte amb tu per concertar una cita i efectuar-la. Aquell any, aquesta inspecció substituirà la revisió anual prevista. És imprescindible accedir al subministrament i, per tant, una persona haurà d’estar present aquell dia a l’hora acordada.

Comunicació de la companyia distribuïdora

He rebut una comunicació informativa de la distribuïdora i encara no m’han fet la inspecció.

Truca’ns a la línia Funciona Directe 900 907 007 per procedir a la seva realització immediatament i així poder ajustar-nos als terminis indicats en la comunicació.

Gràcies al teu contracte Funciona tens aquestes operacions incloses i, per tant, no cal que truquis a cap altra empresa instal·ladora per fer-ho, ja que et suposarà un pagament addicional, i amb Funciona et surt GRATIS.

En què consisteix

En la comprovació de les parts visibles i accessibles de la instal·lació. Comprovació que no té fuites i que els aparells (calderes, escalfadors, cuines i vitroceràmiques) facin bona combustió.

Que el conducte d’evacuació de fums funcioni correctament. Que la instal•lació de la campana extractora sigui compatible amb la caldera, si es troben en el mateix recinte. Verificació del bon estat i conservació d’aquesta. Aquestes comprovacions es fan d’acord amb els procediments descrits en les normes UNE 60670-12 i UNE 60670-13, segons la normativa específica de cada comunitat autònoma i segons la normativa específica de cada comunitat autònoma i la seva distribuïdora especifica.

L’inspector t’informarà sobre el resultat de la inspecció i t’entregarà un comprovant. Si es detecta algun defecte, te’n comunicarà l’existència i el termini disponible per a la correcció posterior.

Tarifes

En el moment de la revisió no s’ha d’abonar cap quantitat a l’inspector o el revisor.

Si vols consultar les tarifes, ho pots fer des d’aquí.

Defectes

Recentment m’han fet la inspecció i m’han dit que tenia un defecte. Què he de fer?

Segons quin sigui el defecte, s’ha d’efectuar una acció o una altra. Per això, recomanem preguntar al tècnic que faci la inspecció quines són les vies de resolució del defecte.

El defecte més comú sol ser no haver fet la inspecció de la caldera. En aquests casos, t’has de posar en contacte amb un instal•lador/servei tècnic de caldera autoritzat perquè esmeni el defecte. Un cop corregit has de seguir les indicacions que t'hagi donat el tècnic.

Revisió de gas. En què consisteix?

Igual que la inspecció, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas és responsabilitat del titular o, si de cas hi manca, dels usuaris. A més, el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol), indica la necessitat de fer una revisió periòdica de la caldera cada dos anys.

És important diferenciar-la de la inspecció, ja que es tracta de dues revisions diferenciades i obligatòries.

Aquesta revisió correspon a l’usuari la contractació d’un professional perquè la faci.

La revisió la pot fer l’empresa comercialitzadora de gas, el servei tècnic oficial del fabricant de la caldera o un professional independent autoritzat.

Si contractes el servei Funciona Plus d’EDP, tindràs incloses la inspecció de gas, la revisió de la instal·lació elèctrica i de gas, la revisió de la caldera o l’escalfador i, a més, les reparacions de la teva instal·lació d’electricitat/gas.

Funciona Plus

Com puc identificar el personal d’EDP?

En cas d’avaria, a qui truco?

Si no tens electricitat:

Primer has de comprovar si l’avaria només afecta la teva llar o tot l’edifici:

 • Si a l’escala o les finques contigües hi ha llum, aleshores la incidència està localitzada en la teva instal·lació interna i hauràs d’avisar un electricista autoritzat (però comprova abans els automàtics).
 • Tanmateix, si l’avaria afecta tot l’edifici (escales, ascensor, veïns) o les finques contigües, segurament es tracta d’una avaria de la xarxa elèctrica i hauràs d’avisar la companyia distribuïdora de la teva zona. Telèfons

Si no tens gas:

Si és possible, primer comprova si l’avaria només afecta la teva llar o tot l’edifici:

 • Per descartar que l’avaria és de la teva instal·lació, el millor és que comprovis si l’avaria només afecta la teva llar o tot l’edifici, ja que si és tot l’edifici segurament es tracta d’una avaria de la xarxa de gas i hauràs d’avisar la teva companyia distribuïdora (enllaç).
 • Si no és possible comprovar l’anterior, aleshores has de verificar si la clau de la caldera o l’escalfador es troba oberta (la posició de la maneta ha d’estar en línia amb la canonada). Si la maneta està creuada, gira-la en el sentit contrari a les agulles del rellotge.
 • Si tens diversos aparells de gas (ex.: cuina i caldera), comprova que efectivament no hi tens gas en cap.
 • Si només tens una caldera, has de comprovar que el manòmetre, indicador de la pressió d’aigua (element semblant a un rellotge), marca entre 1 i 2 bar. Si el valor és inferior, has d’injectar aigua al circuit de la caldera. Si no saps com fer-ho, és millor que et posis en contacte amb el tècnic de la caldera.
 • Si tens un commutador (interruptor que impedeix que funcioni alhora la campana extractora i la caldera) cal que comprovis que la campana no estigui encesa.

5 resultats. Mostrant del 1 al 5

Cal tenir algun contracte en mercat lliure per gaudir de la facturació electrònica?

No cal tenir contractes en mercat lliure per tenir facturació electrònica.

Canvi de comercialitzadora. Com és el procés de canvi d’oferta o companyia?

Una vegada facis la sol•licitud d’oferta:

 1. Al cap d’uns dies rebràs el contracte per duplicat. Si us plau, torna’ns una de les còpies signada en el sobre d’autofranqueig adjunt (no necessita segell).
 2. La teva sol•licitud de canvi de la nova oferta d’EDP en electricitat i/o gas tardarà entre 10 i 20 dies a activar-se.
 3. Rebràs una última factura de la teva companyia anterior per un període inferior al normal. A partir d’aleshores rebràs la factura d’EDP amb tots els seus avantatges.

Gaudeix com més aviat millor dels nostres avantatges. Pots fer la teva sol•licitud còmodament des d’aquí .

Com em puc donar d’alta a edponline?

Donar-t’hi d’alta és senzill. Ho pots fer des d’aquí. Has d'introduir el teu NIF amb lletra. Si tenim registrat el teu correu electrònic te'l mostrarem amb asteriscos (per seguretat). Introdueix el correu complet i t'enviarem un correu electrònic a aquesta adreça per crear la teva contrasenya.

Si no recordes el teu correu electrònic, t'enviem un SMS al mòbil. Ens hauràs d'indicar el teu nou correu electrònic.

Si no tenim ni el teu correu ni el teu mòbil, et demanarem els 4 últims dígits del compte bancari en què tens domiciliades les factures d'EDP. A continuació, hauràs d'introduir el correu amb el qual et registraràs a edponline.

Com entendre la meva factura?

Nova factura EDP, més senzilla, més clara.

Una factura simplificada, en l´idioma que trïis,ambtota la información esencial presentada de manera fácil i senzilla.

Accés explicació factura

Com puc aportar la lectura del meu computador?

https://www.youtube.com/watch?v=eDEEdweNRnQ&feature=youtu.be

Com puc consultar o imprimir una factura?

Pots visualitzar les teves factures i descarregar-les en el teu ordinador des de edponline. Ho pots fer des d’aquí.

Continuaràs rebent les teves factures en paper i tindràs a la teva disposició les factures dels 5 últims anys. A més, des d’edponline podràs veure tots els teus contractes i canviar els teus punts per regals, aportar la lectura del teu comptador, canviar la domiciliació bancària i moltes més gestions.

I si vols rebre directament les teves factures en format electrònic i deixar de rebre-les en paper, et pots donar d’alta en la facturació electrònica. La factura electrònica recull les mateixes dades que la factura que t’enviem per correu ordinari amb la mateixa validesa legal que en paper, amb l’única diferència que rebràs un correu electrònic cada vegada que s’emeti una factura i, a més, és gratis.

Com puc contactar amb EDP?

Consulta les diferents maneres que t’oferim per posar-te en contacte amb nosaltres

Com puc identificar el personal d’EDP?

Puc sol·licitar un canvi de titularitat per a una data concreta?

Sí, ara ja és possible sol·licitar un canvi de titularitat en una data determinada, ja no cal esperar que estigui facturat. També pots demanar el canvi perquè es faci al més aviat possible o coincidint amb el cicle de lectura del comptador.

A més, aquestes tres opcions es poden triar per a altes d’electricitat o gas (no aplicable a altes d’electricitat eventual), canvis de comercialitzadora, modificació de potència o discriminació horària, així com per a baixes.

 • En una data fixa.
 • Al més aviat possible.
 • Amb el cicle de lectura

Recorda que en algunes d’aquestes gestions les companyies distribuïdores poden requerir documentació.

Què és edponline?

És un web privat, segur i gratuït, on podràs consultar les teves factures i contractes, bescanviar punts per regals, abonar les teves factures, gestionar els serveis funciona, aportar les lectures del teu comptador, modificar la potencia, domiciliar els teus rebuts, canviar l’adreça de correspondència i fer moltes gestions més

Accedir a edponline

Com puc contactar amb EDP?

Consulta les diferents maneres que t’oferim per posar-te en contacte amb nosaltres

Puc sol·licitar un canvi de titularitat per a una data concreta?

Sí, ara ja és possible sol·licitar un canvi de titularitat en una data determinada, ja no cal esperar que estigui facturat. També pots demanar el canvi perquè es faci al més aviat possible o coincidint amb el cicle de lectura del comptador.

A més, aquestes tres opcions es poden triar per a altes d’electricitat o gas (no aplicable a altes d’electricitat eventual), canvis de comercialitzadora, modificació de potència o discriminació horària, així com per a baixes.

 • En una data fixa.
 • Al més aviat possible.
 • Amb el cicle de lectura

Recorda que en algunes d’aquestes gestions les companyies distribuïdores poden requerir documentació.

Com puc aportar la lectura del meu computador?

https://www.youtube.com/watch?v=eDEEdweNRnQ&feature=youtu.be

Qui pren la lectura del meu comptador?

La companyia distribuïdora és qui fa la lectura del teu comptador.

Com puc consultar o imprimir una factura?

Pots visualitzar les teves factures i descarregar-les en el teu ordinador des de edponline. Ho pots fer des d’aquí.

Continuaràs rebent les teves factures en paper i tindràs a la teva disposició les factures dels 5 últims anys. A més, des d’edponline podràs veure tots els teus contractes i canviar els teus punts per regals, aportar la lectura del teu comptador, canviar la domiciliació bancària i moltes més gestions.

I si vols rebre directament les teves factures en format electrònic i deixar de rebre-les en paper, et pots donar d’alta en la facturació electrònica. La factura electrònica recull les mateixes dades que la factura que t’enviem per correu ordinari amb la mateixa validesa legal que en paper, amb l’única diferència que rebràs un correu electrònic cada vegada que s’emeti una factura i, a més, és gratis.

Què fa la distribuïdora amb la meva lectura?

La facilita a la teva companyia, que és qui et facturarà.

Com em puc donar d’alta a edponline?

Donar-t’hi d’alta és senzill. Ho pots fer des d’aquí. Has d'introduir el teu NIF amb lletra. Si tenim registrat el teu correu electrònic te'l mostrarem amb asteriscos (per seguretat). Introdueix el correu complet i t'enviarem un correu electrònic a aquesta adreça per crear la teva contrasenya.

Si no recordes el teu correu electrònic, t'enviem un SMS al mòbil. Ens hauràs d'indicar el teu nou correu electrònic.

Si no tenim ni el teu correu ni el teu mòbil, et demanarem els 4 últims dígits del compte bancari en què tens domiciliades les factures d'EDP. A continuació, hauràs d'introduir el correu amb el qual et registraràs a edponline.

Com entendre la meva factura?

Nova factura EDP, més senzilla, més clara.

Una factura simplificada, en l´idioma que trïis,ambtota la información esencial presentada de manera fácil i senzilla.

Accés explicació factura

Què és la companyia distribuïdora d’electricitat o gas?

Les companyies distribuïdores són les encarregades de distribuir, mantenir les xarxes i transportar l’energia fins a les llars/negocis. Són les responsables de la qualitat de subministrament i la instal·lació dels equips de mesura (comptadors) i les encarregades de la reparació de les avaries de subministrament i la lectura dels comptadors. En el cas del gas, també fan les inspeccions periòdiques.

Inspecció periòdica. Què és? Quant costa?

D’acord amb la reglamentació vigent, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas són responsabilitat del titular d’aquesta o, si de cas hi manca, dels usuaris que la utilitzen.

Amb l’alliberament de l’execució de la inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació de gas (Llei 34/1998, modificada per la Llei 8/2005, BOE de 22 de maig de 2015), el servei Funciona efectua directament aquesta inspecció periòdica cada 5 anys. Per tant, quan correspongui fer-la, ens posarem en contacte amb tu per concertar una cita i efectuar-la. Aquell any, aquesta inspecció substituirà la revisió anual prevista. És imprescindible accedir al subministrament i, per tant, una persona haurà d’estar present aquell dia a l’hora acordada.

Comunicació de la companyia distribuïdora

He rebut una comunicació informativa de la distribuïdora i encara no m’han fet la inspecció.

Truca’ns a la línia Funciona Directe 900 907 007 per procedir a la seva realització immediatament i així poder ajustar-nos als terminis indicats en la comunicació.

Gràcies al teu contracte Funciona tens aquestes operacions incloses i, per tant, no cal que truquis a cap altra empresa instal·ladora per fer-ho, ja que et suposarà un pagament addicional, i amb Funciona et surt GRATIS.

En què consisteix

En la comprovació de les parts visibles i accessibles de la instal·lació. Comprovació que no té fuites i que els aparells (calderes, escalfadors, cuines i vitroceràmiques) facin bona combustió.

Que el conducte d’evacuació de fums funcioni correctament. Que la instal•lació de la campana extractora sigui compatible amb la caldera, si es troben en el mateix recinte. Verificació del bon estat i conservació d’aquesta. Aquestes comprovacions es fan d’acord amb els procediments descrits en les normes UNE 60670-12 i UNE 60670-13, segons la normativa específica de cada comunitat autònoma i segons la normativa específica de cada comunitat autònoma i la seva distribuïdora especifica.

L’inspector t’informarà sobre el resultat de la inspecció i t’entregarà un comprovant. Si es detecta algun defecte, te’n comunicarà l’existència i el termini disponible per a la correcció posterior.

Tarifes

En el moment de la revisió no s’ha d’abonar cap quantitat a l’inspector o el revisor.

Si vols consultar les tarifes, ho pots fer des d’aquí.

Defectes

Recentment m’han fet la inspecció i m’han dit que tenia un defecte. Què he de fer?

Segons quin sigui el defecte, s’ha d’efectuar una acció o una altra. Per això, recomanem preguntar al tècnic que faci la inspecció quines són les vies de resolució del defecte.

El defecte més comú sol ser no haver fet la inspecció de la caldera. En aquests casos, t’has de posar en contacte amb un instal•lador/servei tècnic de caldera autoritzat perquè esmeni el defecte. Un cop corregit has de seguir les indicacions que t'hagi donat el tècnic.

Fi del contingut principal