Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Gas i electricitat
 5. Preus
 6. Drets de contratació

EDPDrets de contratació

Comença el contingut principal

Gas

Inspeccions periòdiques

Instal·lació Receptora Individual
COMUNITAT T1 T2 T3 T4 RESTA (>4 bar)
Consum anual < 5 GWh Consum anual > 5 GWh Consum anual < 5 GWh Consum anual 5-10 GWh Consum anual 10-50 GWh Consum anual > 50 GWh
ASTÚRIES 43,50 43,50 43,50     130,84 169,88 172,17 252,51
CANTÀBRIA (Planif) 32,56 32,56 32,56     97,78 130,45 171,98 199,55
Acordada amb l'usuari 52,94 52,94 52,94            
CATALUNYA 39,68 39,68 39,68     114,00 148,00 193,00 220,00
MÚRCIA 40,75 40,75 40,75     135,65 175,04 228,64 260,37
PAÍS BASC 43,32 43,32 43,32 125,32 162,74 125,35 162,74 212,22 241,91
MADRID 38,42 38,42 38,42     118,81 154,25 201,14 229,28
CASTELLA I LLEÓ 37,02 37,02 37,02     122,69 159,55 208,06 237,17
EXTREMADURA 41,20 41,20 41,20     128,92 167,35 218,25 248,78

Dret d’alta

Instal·lació Receptora Individual
COMUNITAT T1 T2 T3 T4 >4 bar
Max. TF QDmáxContr. x
ASTÚRIES 91,71 96,84 123,79 123,79 754,50 123,83 QDmáxContr. 0,08
CANTÀBRIA (Planif) 71,46 83,68 125,52 125,52 747,75 125,52 QDmáxContr. 0,08
CATALUNYA 63,51 63,51 101,27 101,27 608,06 101,00 QDmáxContr. 0,08
MÚRCIA 68,98 72,92 93,12 93,12 635,76 93,03 QDmáxContr. 0,08
PAÍS BASC 86,27 86,27 129,43 129,43 720,43 120,95 QDmáxContr. 0,08
MADRID 75,60 75,60 113,12 113,12 726,31 107,81 QDmáxContr. 0,08
CASTILLA I LLEÓ 55,42 58,33 87,50 87,50 480,81 87,50 QDmáxContr. 0,08
EXTREMADURA 72,99 72,99 102,26 129,59 331,27
Interrompibles
        695,74  113,83 QDmáxContr. 0,08 

Drets de connexió i verificació

COMUNITAT CONNEXIÓ DESCONNEXIÓ I RECONNEXIÓ VERIFICACIÓ
ASTÚRIES 82,54 165,07 56,99
CANTÀBRIA 22,85 45,70  
CATALUNYA 49,30 98,60 46,62
MÚRCIA 62,08 124,16 42,87
PAÍS BASC 76,30 152,60  52,65
MADRID 59,97 119,93 48,76
CASTILLA I LLEÓ 16,63 33,25  
EXTREMADURA 57,16 114,31 54,05
  (máx.) (máx.) (máx.)

Electricitat

Drets de connexió de servei

Quotes d’extensió en €/kW sol·licitat per a sol·licituds menors de 100 kW:

 • Baixa tensió Quota: 17,374714 €/kW.
 • Alta tensió Potència sol•licitada: ≤ 250 kW.
  • Quota d'extensió en €/kW:
Tensió €/kW
V ≤ 36kV 15,718632
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 15,343534
72,5kV < V 16,334353

Drets de connexió de servei

Quotes d’accés en €/kW sol·licitat:

 • Baixa tensió Quota: 19,703137 €/kW.
 • Alta tensió Quota en €/kW:
Tensió €/kW
V ≤ 36kV 16,992541
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 14,727812
72,5kV < V 10,700842

Drets de supervisió d’instal•lacions cedides

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota d’accés: 101,52 €/actuació.
 • Alta tensió Quota d’accés en €/actuació:
Tensió
€/actuació
V ≤ 36 kV Línia 253,81
V ≤ 36 kV Centre de Transformació 152,29
36kV ≤ V ≤ 75,5kV   613,09
72,5kV < V   1344,31

Drets de connexió

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota 9,044760 €/actuació.
 • Alta tensió Quota en €/ actuació:
Tensió €/actuació
V ≤ 36kV 79,49197
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 266,957067
72,5kV < V 374,542485

Drets de verificació

Quotes en €/actuació:

 • Baixa tensió Quota 8,011716 €/actuació.
 • Alta tensió Quota en €/ actuació:
Tensió €/actuació
V ≤ 36kV 54,87199
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 85,163859
72,5kV < V 125,994037

Drets per actuacions en els equips de mesura i control

D’acord amb l’article 50.4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els drets per actuacions en els equips de mesura i control inicialment seran els mateixos que els fixats per als drets de connexio.

També et pot interessar

Fi del contingut principal