Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Empreses i grans clients
 4. Gas i electricitat
 5. Preus
 6. Tarifes d'accés

EDPTarifes d'accés

Comença el contingut principal

Gas

Aquestes tarifes són d’aplicació als clients que tinguin contractat el subministrament a preu lliure.

Aquest preu sol incloure tots els components del cost del gas en el mercat, que són:

 • Adquisició a proveïdors internacionals, e importación del gas a España por gasoducto o barco (gas licuado).
 • Tarifes d’accés o peatges, que corresponen al cost de l’ús de les instal•lacions necessàries per fer arribar el gas al client:
  • Peatge de regasificació.
  • Peaje Peatge de transport i distribució: consta d’un terme de reserva de capacitat (TRC) i un terme de conducció (TC).
  • Peatge de descàrrega de cisternes (només cas GNL).
  • Peatge de transvasament de GNL a vaixells (només cas GNL).
  • Peatge de descàrrega de vaixells (només cas GNL).
  • Peatge d’entrada per connexions internacionals.
  • Cànon d’emmagatzematge subterrani.
  • Cànon d’emmagatzematge de GNL: només s’aplica en cas que hi hagi regasificació.
 • Lloguer d’equip de mesura i IVA.

Electricitat

Els clients que optin per contractar en el mercat liberalitzat poden contractar el subministrament amb una comercialitzadora, com EDP, a un preu diferent a la tarifa últim recurs.

La facturació d’aquests clients és en funció del preu contractat amb la comercialitzadora, que sol incloure els components del cost de l’energia en el mercat:

 • Adquisició de l'electricidad en el Pool.
 • Tarifes d’accés o peatges per l’ús de les xarxes de transport i distribució. Consten d’un terme de potència, un terme d’energia i un complement de reactiva.
 • Lloguer de l’equip de mesura i impostos (IE i IVAConsulti els períodes tarifaris de les tarifes d’accés a xarxes elèctriques

També et pot interessar

Fi del contingut principal