Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. Negocis
 4. Gas i Electricitat
 5. Preus
 6. Mercat lliure

EDPMercat lliure

Comença el contingut principal

Preus Gas

Preus sense IVA

Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh 3.1 4,26 0,04887057
Consum > 5.000 kWh i <= 50.000 kWh 3.2 8,35 0,04158448
Consum > 50.000 i <= 100.000 kWh 3.3 54,5 0,0452795
Consum > 100.000 kWh 3.4 81,3 0,0413296

Preus amb IVA

Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh 3.1 5,15 0,05913339
Consum > 5.000 kWh i <= 50.000 kWh 3.2 10,10 0,05031722
Consum > 50.000 i <= 100.000 kWh 3.3 65,95 0,05478820
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,05000882

* Preu vàlid a partir de 01 de de juliol de 2020

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Preus Gas amb IVA

Tipus subministrament Nom Preu Fix (€/mes) Preu Consum (€/kWh)
Consum <= 5.000 kWh 3.1 5,18 0,07269544
Consum > 5.000 kWh y <= 50.000 kWh 3.2 10,21 0,06406338
Consum > 50.000 y <= 100.000 kWh 3.3 65,95 0,06124173
Consum > 100.000 kWh 3.4 98,37 0,05664893

Preu vàlid a partir de 01 de octubre de 2018

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Preus Electricitat amb IVA

Tipus subministrament Nom Precu Potència (€/kW mes) Preu Consum (€/kWh)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 4,239362 N/A N/A 0,189272 N/A N/A
Potència <= 10KW Preu Llum EDP 1 DH 4,239362 N/A N/A 0,212516 0,112321 N/A
Potència <= 10KW Preu Llum 1 Plano** 4,239362 N/A N/A 0,189272 N/A N/A
Potència > 10 kW y <= 15 kW Preu Llum EDP 2 4,543769 N/A N/A 0,217202 N/A N/A
Potència > 10 kW y <= 15 kW Preu Llum EDP 2 DH 4,481496 N/A N/A 0,249579 0,128017 N/A
Potència > 10 kW y <= 15 kW Preu Llum 2 Plano** 4,543769 N/A N/A 0,217202 N/A N/A
Potència > 15 kW Preu Llum EDP 3 4,106830 2,464113 1,642718 0,195479 0,169755 0,139419

Preu vàlid a partir de 01 de Octubre de 2018

Aquests preus poden ser revisats trimestralment de conformitat amb el que es disposa en la condició general de preus.

Més informació

El preu a mercat

El preu de l’electricitat que EDP adquireix en el mercat lliure per a la seva posterior venda al client es compon de diversos factors:

 • El preu d’energia del mercat majorista (pool), que varia cada hora i és el resultat de la relació entre les ofertes de venda dels productors d’energia elèctrica i la demanda del mercat.
 • La garantia de potència que cada unitat de producció presti efectivament al sistema, que es defineix en base a la disponibilitat i la tecnologia de la instalació, tant a mitjà i llarg termini com en cada període de programació; el seu preu es determina en funció de les necessitats de capacitat a llarg termini del sistema.
 • Els serveis complementaris de la producció d’energia elèctrica necessaris per garantir un subministrament adequat al consumidor. Aquests serveis van dirigits a controlar la freqüència i la tensió del sistema.
 • Les pèrdues incorregudes en la xarxa de transport i distribució i els costos derivats de les alteracions del règim normal de funcionament. Aquestes pèrdues estan tarifades i depenen de la tensió de connexió del subministrament.
 • Les tarifes d’accés o peatges establerts reglamentàriament, que fixen la retribució de les activitats de transport i distribució tenint en compte els costos d’inversió, operació i manteniment de les instal•lacions, així com altres costos necessaris per desenvolupar l’activitat.
 • Altres imports com els aplicats en concepte de moratòria nuclear i d’impost sobre l’electricitat.

El preu final de l’energia elèctrica depèn, per tant, de:

 • La corba de càrrega o perfil de consum horari del client, que determina el cost de l’energia en el pool, la garantia de potència i els serveis complementaris.
 • La tensió del subministrament, que determina el coeficient de pèrdues i que, juntament amb la potència contractada, defineix el valor de la tarifa d’accés.

EDP assumeix tots els riscos derivats de la variabilitat dels components del preu en el mercat (volatilitat del pool, modificacions en la regulació, etc.), de manera que permet a l’empresa client minimitzar aquest risc mitjançant fórmules de preu estables.

També et pot interessar

Fi del contingut principal