Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Accessibilitat

EDPAccessibilitat

Comença el contingut principal

Compatibilitat amb estàndards

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles per a tothom.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten anar directament a enllaços específics prement determinades combinacions de tecles (tecles d’accés) definides en el lloc web.

Els diversos navegadors utilitzen tecles diferents per activar els accessos ràpids, com mostrem a continuació: Alt + tecla d’accés en Internet Explorer per a Windows. Shift + Alt + tecla d’accés en Firefox per a Windows. Shift + Esc + tecla d’accés en Opera per a Windows o Mac. Ctrl + tecla d’accés en Internet Explorer 5.2 per a Mac, Safari 1.2 (només en Mac), Firefox per a Mac, Mozilla per a Mac i Netscape 6+ per a Mac.

En el nostre portal estan disponibles les tecles d’accés següents:

  • 0 Accessibilitat
  • 1 Pàgina d’inici
  • 2 Saltar navegació
  • 3 Mapa web
  • 4 Cerca
  • 8 Avís legal
  • 9 Contactar

Pautes d’accessibilitat

S’han pres diverses mesures per fer el lloc web més accessible, entre aquestes: ordre lògic de presentació dels elements en pantalla. Sistema de navegació simplificat, no s’utilitzen menús desplegables. Text descriptiu de les imatges. Accés mitjançant teclat a les opcions principals.

Enllaços

La majoria dels enllaços el text dels quals no descriu completament la destinació tenen atributs title amb un aclariment. Quan és possible, els enllaços s’escriuen de manera que tinguin sentit fora de context. Alguns navegadors (com ara JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extreure la llista d’enllaços de la pàgina actual i permetre a l’usuari navegar des d’aquesta llista. Tenint això en compte, els enllaços no estan duplicats i, si ho estan, és perquè accedeixen al mateix contingut. No hi ha pseudoenllaços javascript. Tots els enllaços es poden seguir en qualsevol navegador, fins i tot si javascript està deshabilitat.

Fi del contingut principal