Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

Inicio del Menú Secundario

Fin del Menú Secundario

 1. Hemen zaude::
 2. Hasiera
 3. Etxebizitzak
 4. Gasa eta elektrizitatea
 5. Prezioak
 6. Kontratazio-eskubideak

EDPKontratazio-eskubideak

Eduki nagusiaren hasiera

Gasa

Aldizkako ikuskapenak

Instalazio hartzaile indibiduala
ERKIDEGOA T1 T2 T3 T4 GAINERAKOAK (>4 bar)
Urteko konts. < 5 GWh Urteko konts > 5 GWh Urteko konts < 5 GWh Urteko konts 5-10 GWh Urteko konts 10-50 GWh Urteko konts > 50 GWh
ASTURIAS 43,96 43,96 43,96     130,84 169,84 172,17 252,51
KANTABRIA (Planif) 32,86 32,86 32,86     97,78 130,45 171,98 201,51
Erabiltzailearekin adostuta 53,54 53,54 53,54            
EAE 43,78 43,78 43,78 125,32 162,74 125,32 162,74 212,22 241,91
Instalazio Hartzaile Indibiduala + Instalazio Hartzaile Komuna
ERKIDEGOA T1 T2 T3 GAINERAKOAK (>4 bar)
Urteko kontsumoa < 5 GWh Urteko kontsumoa 5-10 GWh Urteko kontsumoa 10-50 GWh Urteko kontsumoa  > 50 GWh
ASTURIAS 51,73 51,73 51,73 130,84 169,88 172,17 252,51
KANTABRIA (Planif) 38,95 38,95 38,95 97,78 130,45 171,98 199,55
Erabiltzailearekin adostuta 59,63 59,63 59,63        
EAE 49,57 49,57 49,57 125,35 162,74 212,22 241,91

Alta-eskubidea

Instalazio hartzaile Indibiduala
ERKIDEGOA T1 T2 T3 T4 >4 bar
Max. TF QDmáxKontr. x
ASTURIAS 93,09 98,29 125,65 125,65 754,50 123,83 QDmáxKontr. 0,08
KANTABRIA (Planif) 72,53 84,94 127,4 127,4 747,75 125,52 QDmáxKontr. 0,08
EAE 87,56 87,56 131,37 131,37 720,43 120,95 QDmáxKontr. 0,08
Etengarriak
        695,74 113,83 QDmáxKontr. 0,08 

Sarera lotzeko eta egiaztatzeko eskubideak

ERKIDEGOA LOTZEA DESKONEXIOA ETA BIRKONEXIOA EGIAZTATZEA
ASTURIAS 87,78 167,55 57,84
KANTABRIA 23,19 46,39  
EAE 77,44 154,89 53,44

PGL prezioak 2017rako (Oinarria: 2009)

ERKIDEGOA IHI AI IHI+IHK AI ALTA LOTZEA DESKONEXIOA ETA BIRKONEXIOA EGIAZTATZEA
ASTURIAS  43,96  51,73  93,09  (3.1)  83,78  167,55   57,84
 98,29  (3.2)
 125,65  (3.3)
 125,65  (3.4)
kANTABRIA (PLANIF)  32,86  38,95  72,53  (3.1)  23,19  46,39  
 72,53  (3.2)
 40,74  46,83  127,4  (3.3)
 127,4  (3.4)
EAE  43,78  56,81  87,56  (3.1)  77,44  154,89   53,44
 87,56  (3.2)
 131,37  (3.3)
 131,37  (3.4)

Elektrizitatea

Hargunearen lotura-eskubideak

Hedatze-kuota, €/kW-tan, 100kW-etik beherako eskaeretan:

 • Behe-tentsioko kuota: 17,374714 €/kW.
 • Goi-tentsioa Eskatutako potentzia: ≤ 250 kW.
  • Hedapen-kuota €/kW:
Tentsioa €/kW
V ≤ 36kV 15,718632
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 15,343534

72,5kV < V

16,334353

Sarrerako kuotak eskatutako €/kW-etan

 • Behe-tentsioko kuota 19,703137 €/kW.
 • Goi-tentsioa, kuota €/kW-etan:
Tentsioa €/kW
V ≤ 36kV 16,992541
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 14,727812
72,5kV < V 10,700842

Lagatako instalazioen gainbegiratze-eskubideak

Kuotak, jarduketako €-tan:

 • Behe-tentsioa, Sarrerako kuota: 101,52 € jarduketako.
 • Goi tentsioa, Sarrerako kuota jarduketako €-tan:
Tentsioa
Jarduketako €-ak
V ≤ 36 kV Linea 253,81
V ≤ 36 kV Bihurketa-zentroa 152,29
36kV ≤ V ≤ 75,5kV   613,09
72,5kV < V   1344,31

Sarera lotzeko eskubideak

Kuotak, jarduketako €-tan:

 • Behe-tentsioa Kuota: 9,044760 € jarduketako.
 • Goi-tentsioa Kuota jarduketako €-tan:
Tentsioa Jarduketako €-ak
V ≤ 36kV 79,49197
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 266,957067
72,5kV < V 374,542485

Egiaztatze-eskubideak

Kuotak, jarduketako €-tan:

 • Behe-tentsioa, Kuota: 8,011716 € jarduketako.
 • Goi-tentsioa Kuota jarduketako €-tan:
Tentsioa Jarduketako €-ak
V ≤ 36kV 54,87199
36kV ≤ V ≤ 75,5kV 85,163859
72,5kV < V 125,994037

Neurketa eta kontroleko ekipoetako jarduketen eskubideak

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko 50.4 artikuluaren arabera, neurketa eta kontroleko ekipoetako jarduketen eskubideak, lotze-eskubideentzat finkatutako berak izango dira hasieran. 

Eduki nagusiaren bukaera