Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

  1. Hemen zaude::
  2. Hasiera
  3. Lege oharra

EDPLege oharra

Eduki nagusiaren hasiera

Web orrialdearen titularra

Lege-ohar honen bidez arautzen da EDP España SAk, egoitza soziala helbide honetan duenak Oviedo, Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta- 2, 33007, IFZ zenbaki hau duenak A33473752, aurrerantzean “EDP” izenekoak, Asturiasko Merkataritza Erregistroan, 2907 Liburukian, 0 Liburuan, 192 Folioan, 8. Atalean, AS14614 Orrian, 32 Inskripzioan inskribatuta dagoenak honako URL honen bidez www.edpenergia.es, aurrerantzean “webgunea”-ren edo “web-orria”-ren bidez eskaintzen dituen Zerbitzuen eta Edukien erabilera.

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

EDPk Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen du www.edpenergia.es webgunea, Grupo EDPk ematen dituen jarduerak, produktuak eta zerbitzuak jakinarazteko eta ezagutarazteko. Erabiltzaileak doan sar daitezke webgunean. Hala ere, webguneko zenbait eduki eta zerbitzu eskuratzeko, erabiltzaileak erregistratu egin beharko du aldez aurretik, webgune horretako Baldintza Partikularretan xehatzen diren baldintzen arabera.

www.edpenergia.es webgunean sartuz edota hori erabiliz gero, erabiltzaile bihurtzen zara, eta ondorioz, berariazko eta erabateko adostasun argi eta garbia ematen duzu klausula hauetan jasotako baldintzetan, ohartarazpenetan eta gainerako lege-oharretan jasotako xedapen guzti-guztien gainean, baita webguneko zerbitzuak eta edukiak zentzuren batean osatu, ordezkatu edo egokitu ditzaketen Baldintza Partikularren gainean ere. Ondorioz, erabiltzaileak dokumentu hau arretaz eta xehe-xehe irakurri beharko du oso-osorik, webgunea erabiltzea proposatzen den unean bertan, webguneak aldaketak izan baititzake.

EDPk webgunearen edukia eta konfigurazioa, zein webgunearen bidez eskuratutako loturak edo informazioa ere, une oro eguneratzeko, aldatzeko, aldi batean eteteko, kentzeko edo murrizteko eskubidea gordetzen du, aldez aurretik ohartarazi behar izanik gabe eta horren ondorioz inolako erantzukizunik bere gain hartu behar izanik gabe.

Erabiltzaileak zerbitzuak eta edukiak indarrean dagoen legeriaren eta fede oneko printzipioen eta normalean onartzen diren ohituren arabera erabiltzeko obligazioa hartuko du, baita webgunearen bidez bere jarduerarekin ordena publikoa ez urratzeko, eta bereziki, Konstituzioan eta gainerako legerian aintzatetsitako funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak ez gaitzesteko edo horien aurka ez erasotzeko ere. EDPk ez du bere gain hartzen webgunearen bidez ematen diren informazioa edota zerbitzuak gaizki erabiltzearen ardura, eta erabilera horren arduradun bakarra horien erabiltzailea edo behar ez bezala erabiltzen dituenarena izango da.

Izaera pertsonaleko datuen babesa

Webgune honetan sartzeak ez du erabiltzailea derrigortzen berari buruzko inolako informazioa ematera. Hala ere, zerbitzu horietakoren bat erabiltzeko edo zenbait eduki eskuratzeko, erabiltzaileek zenbait izaera pertsonaleko datu eman beharko dituzte aldez aurretik. Kasu horietan, erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta horien gaineko edozer aldaketa komunikatzeko ardura hartzen du.

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko informazioren bat emanez gero, EDP Energía, S.A.U., datuen tratamenduaren arduradun gisa, webgune honetan jasotzen diren datuak tratatuko dituzte webgunearen bidez zuzendutako eskaerei eta kontsultei arreta emateko eta jarraipena egite aldera, baita azterketa eta laguntza teknikoa emateko zerbitzu osagarriak kudeatzeko eta emateko, eta sustapenetan, zozketetan, lehiaketetan edo inkestetan parte hartzeko ere. Horren guztiaren berri dagokion moduan emango da zure izaera pertsonaleko datuak jasotzeko unean, eta horretarako, zure berariazko onespena eskatuko da, baldin eta onespen hori beharrezkoa izango balitz Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta bere garapen-araudian ezarritakoaren arabera.

Tratamenduaren enpresa arduradunak zure datuak komunikatuko ditu, baldin eta erabiltzailearekin ezarritako harremana garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko beharrezkoa bada, baita legezko obligazioak betetzeko beharrezkoa bada ere, zure izaera pertsonaleko datuak jasotzean une oro emango zaizun informazioaren arabera. Beste edozer komunikazio egiteko edo datuak lagatzeko, interesatuak zalantzarik gabeko baimena eman beharko du.

Webgunean jasotako formularioetan inola ere ez dira jasoko hirugarrenei dagozkien datu pertsonalak, eskatzaileak haien onespena aldez aurretik eta indarrean dagoen araudian exijitzen diren baldintzen arabera eskatzen duenean salbu, obligazio hori eta izaera pertsonaleko datuen inguruko beste edozer gai ez betetzeari berariazko izaerarekin erantzunez.

Datuen titularrak bere sarbide-, zuzenketa-, ezabapen-, aurkakotasun-, mugaketa- eta eramangarritasun-eskubideak gauzatu ditzake, legez ezarritako baldintzen arabera, baita emandako baimenak edozer unetan kendu ere, EDPri idatziz jakinaraziz honako helbide honetan: Dirección de Asesoría Jurídica,Plaza de la Gesta, Nº2, 33007 Oviedo. Era berean, eskubide horiek gauzatzeko, posta elektroniko bat bidali beharko du datu pertsonalekin batera honako helbide honetara: cclopd@edpenergia.es. Kasu bietan titularraren NANaren fotokopia bat erantsi beharko da.

Era berean, EDPko datuen babeserako ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan honako posta helbide honetan: Plaza del Fresno -antigua Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo edo posta elektroniko honetan dpd.es@edpenergia.es, baldin eta datuen babesarekin lotutako zure eskubideetakoren bat urratu dela ulertzen baduzu; edo hala badagokio, erreklamazio bat jar daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, honako helbide honetan, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madril.

Segurtasun-neurriak

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679) eta bere garapen-araudian ezarritakoa aplikatuz, EDPk konpromisoa hartzen du webguneko erabiltzaileek emandako datuen gaineko segurtasun-konpromisoak betetzeko. Horretarako, eskura dituen baldintza tekniko guztiak ezarriko ditu erabiltzaileak webgunearen bidez ematen dituen datuak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea eta lapurtzea saihesteko. Aurrekoari kalterik egin gabe, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

Jabetza intelektual eta industriala

Webgune hau EDPren jabetzakoa da. Erabiltzaileak aintzatesten eta onartzen du webgunean jasotako edukien edota beste edozer elementuren gaineko jabetze intelektualeko eta industrialeko eskubide guztiek (markek, logotipoek, izen komertzialek, testuek, irudiek, grafikoek, errotuluek, softwareak, eta abarrek.) EDPren titulartasuna dutela, horietan beste titular batenak direla adierazi ezean. Grupo EDP osatzen duten gainerako sozietateen eta webgune honetan ager daitezkeen logoen edo ikur bereizgarrien titulartasuna sozietate horietako bakoitzarena izango da.

Webgune honen edukiak deskargatzea eta edozer web-orri kopiatzea edo inprimatzea soilik eta berariaz baimenduko da baldin eta erabiltzailearen erabilera pertsonalerako eta pribaturako bada, zeinak ezin izango baitu webgune honen edukia kopiatu, banatu, zabaldu, itzuli, erabat edo partzialki aldatu, ezta edonola edo edozer bitartekoren bidez erabili ere, ez helburu publikoetarako ez komertzialetarako, iturriak aipatu arren ere, EDPren berariazko baimenik gabe. Eskubide horien edozer urraketa eginez gero, prozedura judizioz kanpokoak edo judizialak sor daitezke, dagozkion kasuan. EDPk ez du inolako erabilera-lizentziarik edo –baimenik ematen bere jabetza intelektualeko eskubideen edo webgunearekin lotutako eskubideen, zerbitzuen edo webguneko edukien gainean.

Webgunearen eta bertako zerbitzuen funtzionamenduagatik berme eta erantzukizunetatik salbuestea

Erabiltzaileak bere berariazko erantzukizunpean erabiltzen du webgunea, eta EDP ez da inola ere izango erabiltzaileen sistema informatikoetan sor daitezkeen kalteen erantzulea, baldin eta webguneko edukiak eskuratzearen, erabiltzearen edo oker erabiltzearen ondoriozkoak direnean, baita webgunearen bidez eskuratutako informazioaren, birus informatikoen, akats operatiboen edo zerbitzuen edo transmisioaren etenen ondoriozkoak direnean ere.

EDPk berariaz baztertzen du webgune honen orrietan jasotako informazioan izan daitezkeen akatsen, hutsuneen edo omisioen ondorioz erabiltzaileak izan ditzakeen kalteen gaineko edozer erantzukizun. Erabiltzaileak EDP edozer erantzukizunetik salbuesten du webguneak bertan nabigatzean sor ditzakeen fidagarritasunaren, erabilgarritasunaren edo itxaropen faltsuen gainean.

Webguneak bere edukietan hirugarrenei dagozkien estekak jasotzen ditu, Interneten bidezko informazioa eskuratzeko helburuarekin, eta EDPk ez du informazio horren ondoriozko inolako erantzukizunik hartzen.

Jurisdikzioa eta legeria ezargarria

Erabilera Baldintza Orokor hauek Espainiako legeriaren arabera eraenduko dira.Webgunearen edukien gainean eta hemen ezartzen dena aplikatzearen eta betetzearen gainean sor daitezkeen edozer gairen inguruan, EDP eta erabiltzailea Erabiltzailearen bizilekuko Epaitegietako eta Auzitegietako Jurisdikzioaren menpe jarriko dira. Erabiltzailearen bizitokia Espainiako lurraldetik kanpo izango balitz, EDP eta Erabiltzailea Oviedoko edota Bilboko Epaitegiei edo Auzitegiei dagozkien eskumenaren menpe jarriko dira uko eginez.

Google Analytics

Gure webguneak Google Analytics erabiltzen du, zeina zerbitzu analitiko bat den, Google Inc. konpainiak, Delaware hiriko konpainia batek, ematen duena, zeinaren bulego nagusiaren helbidea baita 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Ameriketako Estatu Batuak (“Google”). Google Analytics-ek “cookie”ak, alegia, ordenagailuan kokatzen diren testu-fitxategiak, erabiltzen ditu, webguneari laguntzeko aztertzen erabiltzaileek webgunea nola erabiltzen duten.

Cookie-ak webgunea erabiltzearen gainean sortzen duen informazioa (IP helbidea barne) zuzenean transmititu eta artxibatuko da Google-en bidez AEBetako zerbitzarietan. Google-k informazio hori gure kontura erabiliko du, webgunearen erabileraren aztarna jarraitzeko helburuarekin, webgunearen jardueraren txostenak bilduz eta webgunearen jarduerarekin eta Interneten erabilerarekin lotutako beste hainbat zerbitzu emanez. Google-k informazio hori hirugarrenei transmititu ahalko die, legeriak hala eskatzen dionean, edo hirugarren horiek informazioa Google-n bidez prozesatzen dutenean. Google-k bere IP helbidea ez du lotuko Google-k gordetzen duen beste edozein daturekin.

Datuen edo informazioaren tratamendua baztertu dezakezu, cookien erabilera baztertuz. Horretarako, zure nabigatzailearen konfigurazio egokia aukeratu beharko duzu. Hala ere, jakin dezazun, hori eginez gero, litekeena da webgune honen funtzionalitate osoa erabili ezin izatea. Webgune hau erabiltzean, onartzen duzu Google-k zure inguruko informazioa erabiltzea, goian aipatzen diren forman eta helburuetarako.

Eduki nagusiaren bukaera