Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

EDP Eficiencia EnergéticaContacte

Comença el contingut principal

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris.

Ha d'indicar almenys una de les dades següents

Almenys un dels dos nombres de telèfon és obligatori

Protecció de dades de caràcter personal

1.- Recollida i tractament de dades de caràcter personal

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal recollides en el formulari de sol·licitud tenen com a finalitat la tramitació de la seva demanda d’informació, la gestió dels contractes de subministrament d’energia elèctrica, obres i instal·lacions inherents al subministrament, serveis complementaris de revisió i assistència tècnica o la gestió del programa de punts, així com el compliment de les exigències legals.

D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament l’interessat/client/sol·licitant queda informat que les dades facilitades en el formulari, així com aquelles obtingudes com a conseqüència de la posterior gestió dels contractes de productes i serveis, seran tractades com a responsable de fitxers per EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A., EDP SOLUCIONES COMERCIALES S.A., EDP ENERGÍA SAU , EDP COMERCIALIZADORA SAU

Les dades sol·licitades en els formularis inclosos en el lloc web d’EDP tenen caràcter obligatori, llevat que s’hi indiqui una altra cosa, i l’interessat/sol·licitant/client n’autoritza el tractament per a les finalitats indicades.

En cap cas es poden incloure en el formulari dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, llevat que el sol·licitant n’hagi obtingut amb caràcter previ el consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, és el sol·licitant qui respon amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i de qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

2.- Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació

L’interessat/sol·licitant/client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, mitjançant un escrit adreçat a EDP, a l’adreça següent: Departamento Seguridad de la Información, pl. del Fresno, núm. 2, 33007 Oviedo. Així mateix, pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic amb les seves dades personals a cclopd@edpenergia.es. En ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI del titular. També pot exercir aquests drets a través de la pàgina web www.edpenergia.es, en l’Àrea de client.

3.- Campanyes comercials i informatives

El sol·licitant/interessat/client consent que les seves dades siguin tractades i comunicades a societats pertanyents o participades pel Grup EDP per a la realització de campanyes comercials i informatives dels productes i els serveis relacionats amb el subministrament o el consum d’energia elèctrica i/o gas, amb serveis complementaris de revisió i/o assistència tècnica i/o concursos promocionals i/o enquestes de qualitat. Aquestes campanyes es poden fer per mitjans electrònics. Amb les finalitats anteriors, les seves dades poden ser comunicades a les societats següents: EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A. , EDP SOLUCIONES COMERCIALES S.A.,EDP ENERGÍA SAU , EDP COMERCIALIZADORA SAU

4.- Utilització de galetes

EDP pot utilitzar galetes per tal de facilitar-li una gestió més àgil i eficaç dels serveis prestats.

Les galetes són un mètode d’autenticació d’usuaris que permet guardar constància de l’identificador assignat en el moment del registre del sol·licitant/interessat/client, de manera que a partir d’aleshores s’evita reiterar els tràmits propis de nous registres.

El sol·licitant/interessat/client pot configurar el navegador del seu ordinador perquè l’adverteixi de l’accés de galetes i, si s’escau, impedir-ne la recepció en el disc dur.

Fi del contingut principal