Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

 1. Vostè es troba a:
 2. Inici
 3. L’eficiència energètica

EDP Eficiencia EnergéticaL’eficiència energètica

Comença el contingut principal

L’eficiència energètica és, cada vegada més, un assumpte d’una prioritat absoluta en les agendes polítiques, així com una qüestió fonamental per als consumidors d’energia. El caràcter limitat de les fonts energètiques tradicionals, l’augment del seu preu, la dependència energètica de l’exterior i l’impacte ambiental són alguns dels motius que impulsen el desenvolupament del mercat de serveis relacionats amb l’eficiència energètica. A la conscienciació creixent d’empreses i particulars se sumen les cada vegada més decidides mesures polítiques de les administracions públiques que estableixen incentius econòmics, subvencions i imposicions normatives en matèria d’eficiència energètica.

L’eficiència energètica es pot definir com l’optimització del consum energètic per a unes determinades condicions de confort i nivells de servei. La seva aplicació pràctica passa, per tant, per la implementació de mesures que minimitzen les pèrdues d’energia, de manera que s’aconsegueixen estalvis i s’ajusta el consum energètic a les necessitats reals del client.Avantatges de l’eficiència energètica

L’eficiència energètica aporta uns beneficis enormes en diferents àmbits:

 • Redueix les despeses d’energia a les llars i les empreses.
 • Redueix, per tant, els costos de producció, fet que millora la competitivitat de les empreses.
 • Disminueix la dependència energètica de l’exterior, que a Espanya és avui dia superior al 80 %.
 • Augmenta la seguretat del proveïment d’energia.
 • Disminueix el consum de recursos naturals.
 • Redueix la deterioració del medi ambient associada a l’explotació de recursos.
 • Redueix l’impacte dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Per tant, l’eficiència energètica (EE) és un "recurs" energètic que compta amb uns avantatges enormes, a més de ser molt abundant i de baix cost relatiu. Per aquestes raons, l’EE es troba en el primer lloc de l’agenda política i econòmica de tots els països desenvolupats.

EDP ajuda els seus clients, a través de la seva oferta de serveis energètics, a desenvolupar potencial de millora de l’EE, per garantir que aconsegueixen treure el màxim partit possible a aquest recurs fonamental.

L’aplicació de tècniques d’anàlisi de consum energètic, noves tecnologies i procediments de control permet dissenyar solucions d’EE adaptades a les necessitats específiques de cada client.

Estratègia i objectius europeus

Espanya, com a membre de la Unió Europea, assumeix l’estratègia i els objectius comuns. Aquesta estratègia s’ha concretat en una sèrie de compromisos:

 • Objectius del marc per al clima i l’energia de l’any 2007: per a l’any 2020 la UE ha d’aconseguir:
  • 20% de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en relació amb els nivells de 1990)
  • 20% de reducció de consum d’energia mitjançant la promoció de l’eficiència energètica
  • 20% de l’energia primària consumida procedent de fonts renovables

Horintzó 2020

 • Compromís d’energies renovables en el transport
 • Compromís de reducció de consum en edificis

 L’any 2014 es van ampliar i ajustar els objectius per a l’horitzó 2030, amb el desglossament següent:

 • Almenys 40 % de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en relació amb els nivells de 1990)
 • Almenys 27 % de quota d’energies renovables
 • Almenys 27 % de millora de l’eficiència energètica

Horintzó 2030


Tendència i compromisos del Grup EDP

La lluita global contra el canvi climàtic es reflecteix en una sèrie d’acords internacionals en constant evolució.

EDP participa de manera voluntària i decidida en aquesta lluita i assumeix una sèrie de compromisos individuals:

 • Reduir les emissions específiques de CO2 un 75 % el 2030 (respecte a l’any 2005)
 • Contribuir a l’increment de la producció d’electricitat d’origen renovable, amb l’assoliment de més del 75 % de potència instal·lada el 2020
 • Posar a disposició dels seus clients l’accés a productes i serveis que contribueixin a una eficiència més gran en l’ús final de l’energia, amb l’assoliment de més d’1 TWh d’estalvi acumulat fins a l’any 2020 (respecte a l’any 2014)
 • Fomentar els processos de recerca i desenvolupament de tecnologies netes, eficiència energètica i xarxes intel·ligents, amb una inversió de 200 M € fins a l’any 2020
 • Estendre la instal·lació de comptadors intel·ligents a un 90 % dels clients de BT de la península Ibèrica del grup EDP fins a l’any 2030, en el marc de la utilització de xarxes intel·ligents

Fi del contingut principal