Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

  1. Vostè es troba a:
  2. Inici
  3. Normativa

EDP Eficiencia EnergéticaNormativa

Comença el contingut principal

ANY 2000

RD 1955/2000

27/12/2000

Regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal lacions d’energia elèctrica  

Descarregar arxiu

ANY 2007

RD 1027/2007

29/08/2007

RITE

Descarregar arxiu

ANY 2011

RD 647/2011

23/05/2011

Regula l’activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica.

Descarregar arxiu


RD 1699/2011

08/12/2011

Regula la connexió a xarxa d’instal•lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència

Descarregar arxiu

ANY 2014


RD 413/2014

10/06/2014

Regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus .

Descarregar arxiu


RD 1053/2014

31/12/2014

Instrucció tècnica complementària de baixa tensió 52 (ITC-BT 52).

Descarregar arxiu

ANY 2015

RD 900/2015

10/10/2015

Regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

Descarregar arxiu

ANY 2016

RD 56/2016

13/02/2016

Per a auditories energètiques obligatòries.

Descarregar arxiu

Fi del contingut principal