Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

EDPMerkatu araututa

Eduki nagusiaren hasiera

Gasa

Azken errekurtsoko tarifa-prezioak
Tarifak* Sari finkoa € bezeroko hileko Sari aldakorra €/kWh
1. AET 4,27 0,05188812
2. AET 8,38 0,04501412

*2019ko apirilaren 1etik urtailako tarifak.

2008ko uztailaren 1etik aurrera azken errekurtsoko tarifa lor dezakete 4 bar edo gutxiagoko presioan konektatuta dauden kontsumitzaileek, urteko kontsumoa 50.000 kWh-tik gorakoa ez bada.

Fakturan adierazten da nola egiten den bihurketa kontadorean m³-tan irakurritako gas-bolumena kWh-tara pasatzeko. Bihurketa-koefiziente hori aldatu egingo da gasak erreferentziako epealdian izandako Berotze-ahalmenaren eta hornidura-puntua kokatuta dagoen udalerriaren altueraren arabera.

Kasu bakoitzean dagokion tarifari kontadorearen alokairuaren zenbatekoa gehitu beharko zaio. Kontadore-mota hornidura-presioaren eta kontsumo-bolumenaren arabera erabakitzen da.

Zenbateko horiei indarrean dagoen BEZ tasa erantsi behar zaie.

Presentzako gas-tarifak

Elektrizitatea

Elektrizitatean indarrean dauden tarifak - 2014/01/31eko Ebazpena (BOE 2014/02/01)
 Tarifak* Potentzia Potentzia-saria (€/kW urteko) Energia-saria (€/kWh hileko)
Diskriminazio gabe Diskriminazioarekin
P1 P2 P3
Prezioak BOE  ≤10 kW 42,043426 0,124107 0,148832 0,057995 -
Prezioak BOE supervalle  ≤10 kW 42,043426 - 0,150812 0,071879 0,044146

*2014ko otsailaren 1tik aurrerako tarifak.

Kasu guztietan, potentziaren eta energia erreaktiboaren fakturazioa egiteko, dagokion sarrerako tarifan erabiltzen diren irizpide berak aplikatuko dira.

Indarrean dagoen legeriaren arabera, AETri heltzeko eskubiderik ez duten kontsumitzaileek kontsumitutako energia elektrikoari, kontsumitzaile horiek behin-behinean ez badute hornidura-kontraturik merkatu librean eta azken errekurtsoko komertzializatzaileak hornitzen baditu, AET fakturazioa aplikatuko zaio, orduaren araberako diskriminaziorik gabe, sari bakoitza %20an gehituta (ITC/1659/2009 Agindua, ekainaren 22koa, 21. art., BOE 2009/06/23 eta IET/3586/2011 Agindua, abenduaren 30ekoa, 2. XI, BOE 2011/12/31).

Hau ere interesatuko zaizu

Eduki nagusiaren bukaera