Jauzi nabigazioa. Joan zuzenean eduki nagusira. (S laster-tekla)

EDPTarifa motak

Eduki nagusiaren hasiera

Gasa

  • T1 Tarifa. Urtean 5.000 kWh arteko kontsumoa duten erabiltzaileak. Gasezko sukaldea bakarrik edo sukaldea eta ur-berogailu txikia dituzten etxebizitzetarako gomendatua.
  • T2 Tarifa. Urtean 5.001 eta 50.000 kWh bitarteko kontsumoa duten erabiltzaileak. Gas naturalezko berokuntza indibiduala (galdara) duten etxebizitzetarako gomendatua.

Elektrizitatea

Kontsumitzaile Txikiaren Borondatezko Prezioa (KTBP)

Kontsumitzaile Txikiarentzako Borondatezko Prezioa (KTBP) Erreferentziazko Merkaturatzaileek (EME) hornitzen dituzten eta 10 kW-tik beherako potentzia kontratatua (ordutegi-bereizketarekin edo gabe) eta 1 kV-tik beherako tentsioak dituzten kontsumitzaileei aplikatzen zaie.

KTBPa izango da Erreferentziazko Merkaturatzaileen bezeroentzako oinarrizko aukera (beste modalitate bat nahi badute, espresuki eskatu beharko dute), eta gehieneko prezio bat izango da. Potentzia-termino bat, energia-termino bat eta energiaren ordukako kostuaren termino bat barne hartzen ditu (eta egokia bada, energia erreaktiboaren terminoa ere bai), eta era berean, elementu horiek fakturaren bi kontzeptu nagusiak kalkulatzeko balioko dute:

  • Potentzia kontratatuaren inguruko fakturazioa: kontratatutako potentzia uneoro erabilgarri izateagatik ordaintzen den prezio finkoa da. Bi kontzeptu barne hartzen ditu: sarbide-sariaren ondoriozko fakturazioa (kontratatutako kW-ak bider sarbide-sariaren potentzia-terminoaren prezioa eta fakturazio-aldiaren egun-kopurua eragiketa egitean lortzen den emaitza) eta merkaturatze-marjina finkoaren gaineko fakturazioa.
  • Kontsumitutako energiaren inguruko fakturazioa: kontsumitu duzun energiaren arabera ordaintzen duzuna da. Bi kontzeptu barne hartzen ditu: sarbide-sariaren inguruko fakturazioa (fakturazioaren aldian kontsumitutako kWh-ak bider sarbide-sariaren energia terminoaren prezioa) eta energiaren kostuaren inguruko fakturazioa (kontsumitutako kWh-ak bider KTBParen energiaren ordukako kostuari dagokion terminoaren prezioa eragiketa eginez lortzen den emaitza).

KTBParen energiaren kostua elektrizitatearen ekoizpenaren inguruko merkatu antolatuen prezioaren arabera kalkulatzen da (eguneroko merkatua eta egunaren barrukoa, eta sistemaren doikuntza-zerbitzuak). Horrek esan nahi du tarifa-modalitate berri honetan elektrizitatearen prezioa aldatu egiten dela egun batetik bestera (baita ordu batetik bestera ere). EME-ek bezeroei eguneroko batez besteko prezioen arabera fakturatzen diete. Aldi bateko kontsumoari aplikatzen zaion azken prezioa faktura jaulkitzen den unean ezagutzen da.

14/04/01etik 14/06/30era fakturazio-sistemak KTBP berrira egokitzeko trantsizio-aldi bat egon zen. Egokitzapen hori egin zen arte, BOEn argitaratutako prezioekin fakturatu zen (2014/01/31ko Ebazpena, 2014/02/01eko BOEn argitaratua). Egokitzapena egin ondoren, prezio hauek erregularizatu egin ziren energiak aldi horretan ekoizpeneko merkatu antolatuetan izan zituen benetako balioen arabera, eta horrek EME-en bezeroei dirua itzultzea eragin zuen.

Fakturazio-sistemak egokitu ondoren, bezeroei KTBP prezioen metodologia berriarekin fakturatzen hasi zitzaien.

KTBPAREN INGURUKO OHIKO GALDERAK

Eskaintza erreferentziazko merkaturatzailearen prezio finkoan

Urteko Prezio Finkoa Erreferentziazko Merkaturatzaileek KTPBaren alternatiba gisa eskaini behar den kontratazio-aukera bat da. Prezio horrek ondorengo osagaiak ditu:

  • Potentzia terminoa
  • Energia terminoa: prezio modalitate honetan, termino honek osagai hauek ditu: Bidesariak, Beste Osagai Erregulatu batzuk eta Gainerakoak.

EDP Comercializadora de Último Recursoren balioak honakoak dira:

Eskaintzaren prezioak EDP COR prezio finkoa 2018/04/01 etik 2018/04/30 era artekoa da

Potentzia terminoa(€/kW urteko)

Sarrera tarifa

Energia-saria
Sarrera tarifa(€/kWh) Beste kontzeptu arautu batzuk(€/kWh) Gainerakoa (€/kWh) Guztira (€/kWh) 
38,043426 0,044027 0,019943 0,078930 0,142900

Aurreko hilabeteetan prezioak finkoa

Energiaren kostua, “Resto” deritzona, elektrizitatearen prezioaren parte da, eta berdin mantentzen da 12 hilabetez, hau da, kontratuak indarrean dirauen bitartean. Epe horren ondoren, bezeroak urteko prezio finkoko modalitate horrekin jarrai dezake.

Prezioaren gainerako osagaiak kalkulua egiteko aintzat hartu diren osagaiak eguneratzen direnean eguneratu ahalko dira.

Urtea bete baino lehen kontratua bukatutzat ematen bada, kontsumitzeke dagoen energiaren % 5eko zigorra izango du.

Garrantzitsua da urteko prezio finko hau eta kuota finkoko plan bat edo tarifa finko bat ez nahastea.Kuota finko batek zenbateko bereko ordainketa bat ezartzen du urteko 12 hilabeteetarako, eta aldiaren bukaeran erregularizazioa egiten da.Urteko prezio finkoak energiaren prezio bera ordaintzea baino ez du esan nahi, baina fakturaren zenbatekoak kontsumoaren eta sarien berrikuspenen araberakoa edo prezioaren kalkulua egiteko kontuan hartzen diren gainerako kontzeptuen araberakoa izaten jarraituko du.

PREZIO FINKOAREN INGURUKO OHIKO GALDERAK

Ordu-diskriminazioa

Hala nahi izanez gero, AET hornikuntza duten kontsumitzaileek eskatu ahal izango dute ordu-diskriminazioko faktura, egunean zehar bi edo hiru ordu-tarifarekin.

Bi ordualdiko ordu-diskriminazioan, «1 ordualdikoak» izango dira prezio handiena aplikatuko zaien kontsumo-orduak. 1 ordualdian egindako kontsumoari dagokion faktura handiagoa izango da.

«2. ordualdia» izango da energia kontsumituari prezio apalagoa aplikatzen zaiona. 2. ordualdian egindako kontsumoari dagokion faktura txikiagoa izango da.

3 ordualdiko ordu-diskriminazioan, «1. ordualdia» da prezioa garestiena duena eta «3. ordualdia» prezio txikiena duena.  


Negua

Negua

Uda

Uda

Haran sakona

Haran sakona

Eduki nagusiaren bukaera